fbpx
News update

GISTDA เผยภาพจากดาวเทียมหลัง พายุโนรู เข้าภาคอีสาน สร้างความเสียหาย “น้ำท่วม” เกือบ 8 แสนไร่ นาข้าวกว่า 5 แสนไร่

Onlinenewstime.com : สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียมของวันที่ 30 กันยายน 2565 ติดตามพื้นที่น้ำท่วมที่เกิดจากพายุโนรูเคลื่อนที่ผ่านประเทศไทย

โดยส่วนใหญ่พบในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งล่าสุดพบแล้วสูงถึง 762,394 ไร่ ส่วนใหญ่พบพื้นที่ลุ่มน้ำชีและมูล ในพื้นที่ 17 จังหวัดดังนี้

 • ศรีสะเกษ 150,227 ไร่
 • สุรินทร์ 109,560 ไร่
 • อุบลราชธานี 109,176 ไร่
 • ขอนแก่น 93,972 ไร่
 • บุรีรัมย์ 66,942 ไร่
 • ร้อยเอ็ด 62,282 ไร่
 • นครราชสีมา 36,359 ไร่
 • มหาสารคาม 34,830 ไร่
 • ชัยภูมิ 29,523 ไร่
 • อำนาจเจริญ 19,404 ไร่
 • ยโสธร 16,937 ไร่
 • กาฬสินธุ์ 14,741 ไร่
 • หนองบัวลำภู 5,904 ไร่
 • สกลนคร 3,881 ไร่
 • อุดรธานี 3,373 ไร่
 • หนองคาย 2,925 ไร่
 • นครพนม 2,359 ไร่

ซึ่งนาข้าวเสียหายแล้วถึง 504,851 ไร่ พื้นที่น้ำท่วมขังส่วนใหญ่ยังคงเป็นพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ลุ่มต่ำ ริมสองฝั่งแม่น้ำสายหลักและสายรอง ชุมชนที่อยู่อาศัย และเส้นทางคมนาคมบางส่วน

error: Content is protected !!