fbpx
News update

บสย. – ธพว. ต้อนรับ รมช.คลัง ลงพื้นที่พบผู้ประกอบการ SMEs จังหวัดเพชรบุรี

โดยมีนายสุพัฒน์ เมธีวรพจน์ ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บสย. นางดุสิดา ทัพวงษ์ รองผู้จัดการทั่วไปอาวุโส บสย. นายพิชิต มิทราวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank นายศิริชัย ลอยประเสริฐ ผู้ช่วยผู้จัดการ ธพว. และคณะผู้บริหารระดับสูง 2 หน่วยงาน ให้การต้อนรับ

พร้อมนำชมการดำเนินกิจการลูกค้าที่ได้รับสินเชื่อจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank และการค้ำประกันสินเชื่อจากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) จำนวน 2 รายคือ

  1. บริษัท สุคันธา ไทยสแน็ค จำกัด ต. บ้านหม้อ อ.เมือง จังหวัดเพชรบุรี ผลิตและจำหน่ายขนมแปรรูปจากข้าว ที่ใช้นวัตกรรมการอบแทนการทอดด้วยน้ำมัน สร้างมูลค่าเพิ่มข้าวไทยสืบสานภูมิปัญญาขนมไทย
  2. บริษัท เพชรบุรี ไทยดีเสิร์ท จำกัด (โรงงานลุงอเนกขนมหวานเมืองเพ็ชร์) ต.สำมะโรง อ.เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ผลิตและจำหน่าย ขนมหวานพื้นเมืองจังหวัดเพชรบุรี ได้มาตรฐาน GHP/HACCP จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ฮาลาล จากกระทรวงสาธารณสุข ผลิตเพื่อการค้าส่งเป็นหลัก โดยมีการจัดตั้งกลุ่มผู้ผลิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งในชุมชน และกำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาขอสินเชื่อเพิ่มเติมกับ ธพว. โดยมี บสย. ค้ำประกันสินเชื่อ

ทั้งนี้ รมช.คลัง ได้รับทราบแนวทางการดำเนินงานของผู้ประกอบการทั้ง 2 ราย อาทิ แนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และรับทราบความต้องการของผู้ประกอบการ SMEs รวมถึงสิ่งที่ต้องการให้รัฐบาลสนับสนุนผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ทั้งด้านเงินทุน และการค้ำประกันสินเชื่อ และมาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาล

สำหรับจังหวัดเพชรบุรีได้รับการขนานนามให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของ UNESCO (Phetchaburi city of Gastronomy) โดยพื้นที่ “กลุ่มป่าแก่งกระจาน” ยังได้รับการยกย่องและขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา

error: Content is protected !!