fbpx
News update

อย. เตือน ระวังภัย “ขนมแปลกใหม่” ขายใกล้โรงเรียนหรือทางออนไลน์

เภสัชกรเลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ช่วงกลางเดือนพฤษภาคมเป็นช่วงเปิดภาคการศึกษาที่เด็ก ๆ ได้กลับเข้าทำกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีความห่วงใยในการเลือกซื้อขนมของเด็ก ๆ

เนื่องจากปัจจุบันมีขนมลักษณะแปลกใหม่ ทั้งรสชาติ กลิ่น สีสันสดใส และบรรจุในภาชนะหลากหลายรูปแบบเพื่อดึงดูดความสนใจของเด็ก ๆ วางจำหน่ายใกล้โรงเรียนหรือช่องทางออนไลน์ อาทิ ขนมในขวดลูกกลิ้งแบบโรลออน เยลลี่องุ่นเคียวโฮในลูกโป่งหรือถุงมือยาง เยลลี่ในหลอดเข็มฉีดยา น้ำหวานในหลอดเก็บเลือด เป็นต้น จึงขอให้ผู้ปกครองและเด็ก ๆ ระมัดระวังอย่าซื้อขนมดังกล่าวมารับประทาน เนื่องจาก

  1. บางผลิตภัณฑ์ลักลอบนำเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาต จุดสังเกตคือ ไม่มีฉลากภาษาไทยและไม่มีเลข อย. ทำให้ไม่ทราบสูตรส่วนประกอบหรือส่วนผสม ไม่มีชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิตและผู้นำเข้า
    เสี่ยงได้รับสารที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น สี วัตถุกันเสีย วัตถุแต่งกลิ่น ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือเกินปริมาณที่กฎหมายกำหนด
  2. การใช้ภาชนะที่ไม่ได้มีไว้เพื่อบรรจุอาหาร เช่น ถุงมือยาง หลอดเข็มฉีดยา หลอดเก็บเลือด เสี่ยงปนเปื้อนสารเคลือบภาชนะหรือวัสดุที่อาจหลุดลอกออกมาได้
  3. อาจเกิดการติดคอจากเศษบรรจุภัณฑ์หรือขนาดของเยลลี่ที่ไม่ได้มาตรฐาน

ทั้งนี้ ขนมที่ได้รับอนุญาต ต้องมีฉลากภาษาไทย แสดงเลข อย. ส่วนประกอบหรือส่วนผสม ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า วันเดือนปีที่ผลิตหรือควรบริโภคก่อนหรือหมดอายุ น้ำหนักหรือปริมาตรสุทธิ ข้อมูลการแต่งกลิ่นและวัตถุเจือปนอาหาร เช่น สี วัตถุกันเสีย สารให้ความหวานแทนน้ำตาล

รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ปกครองควรแนะนำบุตรหลานในการเลือกซื้อขนม โดยตรวจสอบเครื่องหมาย อย. ดูวันเดือนปีที่ผลิตหรือควรบริโภคก่อนหรือหมดอายุ และให้อ่านฉลากก่อนตัดสินใจรับประทานเพื่อความปลอดภัย ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตผ่านทางเว็บไซต์ อย. www.fda.moph.go.th

หากมีข้อสงสัยหรือพบเห็นผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ได้รับความปลอดภัยจากการบริโภค สามารถแจ้งข้อร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย. 1556 หรือผ่าน Line: @FDAThai, Facebook: FDA Thai หรือ E-mail: 1556@fda.moph.go.th ตู้ ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ

error: Content is protected !!