fbpx
Breaking News

ชวนอัพสกิลธุรกิจพร้อมเอาชนะทุกอุปสรรค ด้วย 7 หลักสูตรออนไลน์ฟรี!

Onlinenewstime.com : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดคอร์สเรียนธุรกิจออนไลน์ฟรี อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ 24 ชั่วโมง พบกับ 7 คอร์สเอาชนะอุปสรรค ตั้งแต่ก่อร่างสร้างธุรกิจ การทำบัญชี ไปจนถึงทำธุรกิจออฟไลน์และออนไลน์แบบมืออาชีพ พร้อมปรับหลักสูตรให้ทันสมัย ตอบโจทย์ตลาดในปัจจุบัน สามารถนำความรู้ไปปรับใช้กับธุรกิจได้จริง เรียนจบยังได้หนังสือรับรองเป็นเครื่องการันตีความรู้อีกด้วย

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า “จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในระลอกใหม่นี้ ส่งผลให้ทุกภาคส่วน ยังคงต้องร่วมมือร่วมใจเว้นระยะห่างทางสังคม และปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่พัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ ให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเข้มแข็ง จึงได้เตรียมรับมือ และวางระบบงานให้บริการ เพื่อรองรับการปรับรูปแบบการสร้างองค์ความรู้ให้แก่ภาคธุรกิจ สอดรับกับยุควิถีใหม่ (New Normal) โดยเน้นการอบรมผ่านระบบออนไลน์เป็นหลัก (e-Learning) ประกอบกับเปิดโอกาส ให้บุคคลที่สนใจเข้าสู่เส้นทางการค้าขายทั้งออฟไลน์และออนไลน์ ได้มีโอกาสเรียนรู้ก่อนที่จะลงมือทำธุรกิจจริง

อธิบดี กล่าวต่อว่า “ในปี 2564 กรมฯ ได้เปิดหลักสูตรการบริหารจัดการและการตลาด ซึ่งผู้สนใจสามารถสมัครเข้าเรียนผ่านทางออนไลน์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ได้ที่ ลิงค์

หลักสูตรประกอบไปด้วย    1) การเริ่มต้นธุรกิจ 2) การเงินและบัญชี 3) วิชาบัญชี (สามารถนับชั่วโมง CPD ได้) 4) พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 5) พัฒนากลยุทธ์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 6) การประกอบธุรกิจใน AEC และ 7) การพัฒนาระบบบริหารจัดการธุรกิจโลจิสติกส์”

“นอกจากนี้ยังมีความพิเศษของเนื้อหาวิชาที่กรมฯ ได้ปรับปรุงและเพิ่มเติมให้ทันสมัยสอดรับกับการทำธุรกิจในยุคปัจจุบันอีก 10 วิชาคือ

1) การตลาดด้าน e-commerce ผู้เรียนจะเข้าใจกระบวนการและวิธีการค้าออนไลน์อย่างมืออาชีพ

2) การตลาดในยุคดิจิทัล แนะนำเครื่องมือส่งเสริมการตลาดในยุคดิจิทัล

3) การเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ เรียนรู้หลักการสร้างธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ และเริ่มต้นธุรกิจด้วยการซื้อแฟรนไชส์

4) จากร้านธรรมดา มาเป็นสมาร์ทโชวห่วย สร้างความเข้าใจหลักการจัดทำบัญชี ภาษี กฎหมาย และการตลาดสำหรับร้านค้าโชวห่วย

5) การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจโลจิสติกส์ ให้อยู่บนมาตรฐานสากล

6) รายได้ ความต่างระหว่างบัญชีและภาษี เรียนรู้หลักการบัญชีเกี่ยวกับรายได้ของธุรกิจประเภทต่างๆ

7) มาตรการบัญชี     ที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สร้างความเข้าใจหลักการได้มาซึ่งทรัพย์สินต่างๆ ในกิจการ

8) ผู้ประกอบการ OTOP มืออาชีพ แนะนำการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน

9) รอบรู้หลักประกัน ก้าวทันธุรกิจ เข้าใจกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจและการใช้ทรัพย์เป็นหลักประกัน และ

10) Startup for SME เข้าใจการเริ่มต้นธุรกิจ Startup การสร้างโมเดลธุรกิจที่เติบโตแบบก้าวกระโดด

สำหรับผู้ที่ศึกษาแต่ละหลักสูตร ครบตามหลักเกณฑ์แล้วจะได้รับหนังสือรับรองรายวิชาหลังจากเรียนจบวิชานั้นๆ ด้วย”

“ทั้งนี้ กรมฯ มีความตั้งใจที่จะพัฒนาระบบ e-learning ให้เป็น “ศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านบริหารจัดการธุรกิจและการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ 24 ชั่วโมง” ทำให้ภาคธุรกิจสามารถค้นหาความรู้ได้อย่างไร้ขีดจำกัด เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้าถึงองค์ความรู้ที่มีความทันสมัย ด้วยคอร์สเรียนที่หลากหลายครอบคลุม เพื่อเร่งให้ธุรกิจไ ด้เตรียมพร้อมปรับตัวตอบโจทย์ความต้องการของตลาดและการเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค ประกอบกับสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจได้จริง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองธุรกิจบริการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร 0 2547 5962 สายด่วน 1570 และเว็บไซต์” อธิบดี กล่าวทิ้งท้าย

Chinese (Simplified)EnglishThai
error: Content is protected !!