fbpx
News update

กรมอุทยานฯ เปิดรับฟังความเห็นปรับแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน

ทั้งนี้หากว่ามีการใช้แนวเขตดังกล่าว พจ Facebook กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ระบุว่าจะส่งผลให้สูญเสียพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน…ไปกว่า 265,000 ไร่

พร้อมเชิญชวนให้ ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่ออนาคตของอุทยานแห่งชาติทับลาน และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยร่วมกัน ได้ตั้งแต่วันนี้ – 12 กรกฎาคม 2567 ผ่านช่องทาง https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdOxZiTKKlqQF…/viewform

ทั้งนี้ อุทยาน​แห่งชา​ติทับลาน เปิดเผยถึงผลการแสดงความคิดเห็นครั้งนี้ ที่ได้จากผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไปนั้น จะนำไปประกอบการพิจารณาดำเนินการกำหนดพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 เห็นชอบแนวทางของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ใช้เส้นปรับปรุงการสำรวจแนวเขตปี พ.ศ. 2543 ในการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน ต่อไป

error: Content is protected !!