fbpx
News update

“7 นิสัยดาวรุ่ง” สำหรับมนุษย์เงินเดือน

 

  • การสร้างตัวเองให้กลายเป็นดาวรุ่งในองค์กรนั้นเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยทักษะ ความพยายาม และระยะเวลา
  • ซึ่งการทำงาน การวางตัวของแต่ละบุคคลต้องมีเทคนิคหรือศิลปะในการผสมผสาน
  • จนทำให้บุคคลนั้นกลายเป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองของทั้งผู้บริหาร หัวหน้างาน และเพื่อนร่วมงานในองค์กร 

 

จ๊อบไทยดอทคอม ผู้นำด้านเว็บไซต์หางาน สมัครงาน อันดับ 1 ของประเทศไทย ร่วมกับแคเรียร์วีซ่า ประเทศไทยได้ทำการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาเผยแพร่ภายในงาน Career Ready Boot Camp: Shortcut to be a Rising Star เพื่อให้ทุกคนสามารถก้าวสู่การเป็นดาวรุ่งในโลกทำงานได้อย่างไม่ยาก

 

โดยพบว่าเคล็ดลับสำคัญของการเป็นดาวรุ่งต้องประกอบไปด้วย 7 คุณสมบัติ ได้แก่

  1. คิดก้าวหน้า (The Growth Mindset) – ต้องมีความคิดที่ก้าวหน้า รู้จักคิดในแง่บวก และพร้อมเปิดรับสิ่งใหม่ๆ โดย มองงานที่ยากเป็นความท้าทาย ถือเป็นโอกาสที่จะได้เรียนรู้และพิสูจน์ตัวเองได้เป็นอย่างดี

  2. วิสัยทัศน์กว้างไกล (The Visionary Planner) – หากได้รับโจทย์การทำงานมาจะมองไปยังอนาคตหรือปลายทางของความสำเร็จทันที พร้อมคิดหาวิธีเพื่อไปให้ถึงจุดนั้นและทำให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด

  3. เต็มที่กับงาน (The Totally Committed) – แสดงถึงความพยายามที่จะทำงานออกมาให้ดีที่สุด มีความทุ่มเทเต็มที่กับสิ่งที่ทำ รวมถึงการพัฒนาตัวเองให้มีศักยภาพที่ดียิ่งขึ้นอยู่เสมอ

  4. มือประสานขั้นเทพ (The Connector) – รู้ว่างานที่ดีไม่สามารถทำคนเดียวได้ จึงมีความฉลาดในการประสานงานและสามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้อย่างราบรื่น

  5. พึ่งพาได้ (The Reliable Helper) – ใช้ความสามารถที่ตนเองมี เพื่อช่วยเหลือคนรอบข้าง รวมถึงการเป็นที่พึ่งของทุกคน พร้อมทั้งมองหาโอกาสที่จะช่วยเหลือคนอื่นให้พัฒนาไปด้วยกัน

  6. ความซื่อสัตย์ (The Honest) – เป็นคุณสมบัติพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันในสังคม ต้องมีความซื่อสัตย์ไม่ว่าจะต่อองค์กร ต่อคนอื่น และต่อตนเอง ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนควรยึดถือไว้ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตาม

  7. เกินความคาดหวัง (The Beyond) – ทำผลงานทุกอย่างให้ออกมาโดดเด่น ทำให้ดีที่สุดให้เกินมาตรฐานอยู่เสมอ

นอกจากนี้ ภายในงานยังได้เผยผลสำรวจจาก Center for Leadership Studies และ CEB Global ซึ่งระบุว่าดาวรุ่งจะได้รับโอกาสและประโยชน์ที่มากกว่าพนักงานทั่วไปในหลายๆ ด้าน คือ

มีโอกาสเข้าถึงผู้บริหารได้มากกว่าคนอื่นถึง 23%

มักจะได้รับงานที่โดดเด่นมากกว่าคนอื่น 21%

มีโอกาสได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ มากกว่าคนอื่น 16%

อีกทั้งยังได้รับมอบหมายให้ทำงานที่ยากและท้าทายความสามารถถึง 13%

แต่ดาวรุ่งเหล่านี้จะมองงานที่ยากเป็นโอกาสในการได้ฝึกฝนและแสดงฝีมือ ซึ่งแน่นอนเมื่อทำงานที่ยากและท้าทายได้มากกว่าคนอื่น ดาวรุ่งย่อมได้รับค่าตอบแทนที่มากกว่าถึง 9%

และสุดท้ายเมื่อดาวรุ่งได้รับความไว้วางใจจากหัวหน้างานพวกเขาย่อมได้รับอิสระในการทำงานมากกว่าคนอื่นถึง 6%

 

อย่างไรก็ตาม นอกจากคุณสมบัติทั้ง 7 ประการข้างต้นที่มีความสำคัญและเอื้อต่อการเป็นดาวรุ่งในโลกการทำงานแล้ว ยังพบอีกว่าทัศนคติ รวมถึงบุคลิกภาพที่แสดงออกจากทั้งภายในและภายนอก ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกาย การพูดคุย ฯลฯ ยังถือเป็นปัจจัยสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมการเป็นดาวรุ่งในโลกการทำงานให้ครบครันมากยิ่งขึ้น

ฉะนั้นการเป็นดาวรุ่งในที่ทำงานแค่ทำงานเก่งอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ ต้องเป็นคนเก่งและคนดีทั้งสองส่วนรวมเข้าไว้ด้วยกัน

สุดท้ายอีกสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญมากที่จะทำให้ทุกคนสามารถทำงานบนโลกใบนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพก็คือ การค้นหาสิ่งที่ชอบหรือสิ่งที่เหมาะกับตนเองให้เจอ เพราะเมื่อรู้ว่าตนเองชอบสิ่งใด เราก็จะสามารถทำสิ่งนั้นได้เป็นอย่างดีและมีความพยายามที่จะไปให้ถึงเป้าหมายที่คาดหวัง

 

error: Content is protected !!