fbpx
News update

วิศวะมหิดล นำดิจิทัลพัฒนา ระบบสารสนเทศสหกรณ์ในโรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์

Onlinenewstime.com : ประเทศไทยยุคเศรษฐกิจดิจิทัลนำความเปลี่ยนแปลงมาสู่การพัฒนาและการจัดการในโรงเรียนยุคใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีและ ผศ.ดร.กฤษฎา อัศวสกุลเกียรติ รองคณบดีฝ่ายเสริมสร้างความร่วมมือและกิจกรรมเพื่อสังคม ดำเนินโครงการ “การพัฒนาระบบสารสนเทศสหกรณ์โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์” และ ส่งมอบระบบฯ แก่ โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ใครทอง สิงห์คำมา ผู้อำนวยการ พร้อมทั้งครูและนักเรียน เป็นผู้รับมอบ

ในโอกาสนี้ ยังได้รับเกียรติจาก ดร.รสสุคนธ์ ทับพร ม.ราชพฤกษ์ เป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญร่วมถ่ายทอดความรู้และฝึกทักษะการใช้งานระบบสารสนเทศสหกรณ์ ผ่านระบบออนไลน์ อีกด้วย

ผศ.ดร.กฤษฎา อัศวสกุลเกียรติ รองคณบดีฝ่ายเสริมสร้างความร่วมมือและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ระบบสารสนเทศสหกรณ์ ที่ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้พัฒนาขึ้นมาสำหรับโรงเรียนนั้น เน้นการใช้งานง่าย แม่นยำและสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ครบ

มีฟังก์ชั่นระบบขายหน้าร้าน การเพิ่มประเภทสินค้า การเพิ่มสินค้า การเบิกสินค้า รายการสต๊อก รายงานรายรับ ระบบเก็บแต้มสะสม ซึ่งผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ตลอดเวลา

สามารถลงขายสินค้าได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การเรียน สิ่งของ สินค้าหรือของใช้ที่จำเป็นต่างๆ

ประโยชน์ของโครงการฯ ได้ช่วยฝึกทักษะให้เยาวชนนักเรียนมีความรู้และสร้างเสริมประสบการณ์ทางด้าน IT พร้อมทั้งความรู้ด้านการออมทรัพย์ การฝากเงิน การถอนเงิน การจ่ายเงินปันผล การตัดสต๊อก สามารถนำประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับไปสร้างอาชีพต่อได้ในอนาคต

error: Content is protected !!