fbpx
News Update

บ้านปูเผยทีมผู้ชนะการประกวดบอร์ดเกมในธีม Driving Thailand’s E-mobility

Onlinenewstime.com : บริษัท บ้านปู (จำกัด) มหาชน ร่วมมือกับบอร์ดเกมไนท์ หรือ BGN ประกาศผลการประกวดออกแบบบอร์ดเกมในโครงการ “Energy on Board by BANPU B-Sports Thailand” ในหัวข้อ “Driving Thailand’s E-mobility : เดิน(บอร์ด)เกมขับเคลื่อนอนาคตยานยนต์ไฟฟ้าประเทศไทย”

โดยทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในปีนี้ ได้แก่ ทีม  TU Next นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้คิดค้นเกม EV City – ยานยนต์ไฟฟ้ามหานคร
โดยได้รับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท พร้อมโอกาสที่บอร์ดเกมของน้องๆ จะได้รับการพิจารณาเพื่อพัฒนาและผลิตขึ้นจริง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยต่อไป

นาย​อภิรักษ์​ แก้วพวง นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะศิลปศาสตร์​ สาขาภูมิศาสตร์ และนางสาวบำ​เพ็ญ​พร​ โซ่เงิน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยสหวิทยาการ​ สาขาวิทยาศาสตร์​และนวัตกรรมข้อมูลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์​ ผู้คิดค้นเกม EV City – ยานยนต์ไฟฟ้ามหานคร ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 กล่าวว่า “เกมนี้ผมและทีม ได้แรงบันดาลใจจากการที่ภาครัฐ พยายามผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่การมียานยนต์ไฟฟ้าเพื่อบรรลุเป้าหมาย 30/30

คือในปี ค.ศ. 2030 ประเทศไทยจะผลิตยานยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ หรือ Zero Emission Vehicle (ZEV) ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ในประเทศ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งกลไก ที่จะนำพาประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสังคม
คาร์บอนต่ำ (Low-carbon Society) ในอนาคต

โดยได้หาข้อมูลเพิ่มเติมและเชื่อมโยงเรื่องเป้าหมายยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย กับเป้าหมายรวมของโลกจากการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 (COP26) ที่มุ่งเน้นให้ประเทศต่างๆ ร่วมมือกันเพื่อควบคุมปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งทีมเราเห็นว่า การรณรงค์ให้ประชาชนหันมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ถือเป็นหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยควบคุมและบรรเทาปัญหาโลกร้อนได้

โดยในเกม EV City – ยานยนต์ไฟฟ้ามหานคร ผู้เล่นจะได้รับบทเป็นบริษัทผลิตยานยนต์ไฟฟ้าเอกชน ที่ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าให้แก่กลุ่มลูกค้าประเภทต่างๆ โดยต้องคำนึงถึงจำนวนจุดชาร์จไฟฟ้า และประเภทยานยนต์ที่ลูกค้าต้องการ

นอกจากนี้ ผู้เล่นจะได้ผลัดกันรับบทบาทเป็นรัฐบาล ในการประกาศนโยบายส่งเสริมให้ประชาชน หันมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น ซึ่งผู้เล่นที่สามารถทำให้ประชาชนหันมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้าได้มากที่สุดจะเป็นผู้ชนะ ทั้งนี้ ผู้เล่นจะได้เรียนรู้เรื่องชนิดของยานยนต์ไฟฟ้า การผลิต การบริหารจัดการทรัพยากร รวมถึงความรู้เรื่องภาษีและนโยบายจากภาครัฐไปพร้อมๆ กัน”

นายรัฐพล สุคันธี ผู้อำนวยการสาย – สื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวในฐานะผู้จัดโครงการว่า “การประกวดออกแบบบอร์ดเกมในครั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ ผ่านการออกแบบและพัฒนาบอร์ดเกมที่ทั้งสนุกและได้เรียนรู้เรื่องยานยนต์ไฟฟ้าไปพร้อมๆ กัน

โดยเชื่อว่าน้องๆ ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ได้รับตลอดระยะเวลา 3 เดือนจากโครงการนี้ เพื่อนำไปต่อยอดการเรียนรู้และปรับใช้ในการเรียนและการทำงานในอนาคตต่อไป โดยสิ่งที่น่าสนใจคือพัฒนาการของผลงานบอร์ดเกมของน้องๆ ที่มีการปรับให้สมบูรณ์แบบขึ้นในทุกรอบที่กลับมานำเสนอ

หลายๆ ทีมสามารถตีโจทย์การสร้างบอร์ดเกมโดยชูประเด็นเรื่องการพัฒนาอุตสากรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยได้อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งทำให้ความรู้เรื่องยานยนต์ไฟฟ้าได้รับการถ่ายทอดออกมาเป็นเกมที่สนุกสนาน เข้าใจง่าย ช่วยเสริมสร้างการตระหนักรู้ และผลักดันให้เกิดการเติบโตของยานยนต์ไฟฟ้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนในประเทศไทยอีกด้วย

ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบ้านปู ที่กำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่การส่งมอบพลังงานที่สะอาดและฉลาดยิ่งขึ้นตามกลยุทธ์ Greener & Smarter โดยบริษัทฯ ได้วางเป้าหมายว่าภายในปี 2568 EBITDA มากกว่าร้อยละ 50 จะมาจากธุรกิจพลังงานที่สะอาดขึ้นและเทคโนโลยีพลังงาน ซึ่งกลุ่มธุรกิจยานยานพาหนะไฟฟ้าของบ้านปู ก็ถือเป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญที่จะนำพาไปสู่เป้าหมาย รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเปลี่ยนผ่านประเทศไทยสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society) ในอนาคตอันใกล้นี้อีกด้วย”

ด้านนายนัทธีทอง สกุลเอี่ยม General Manager บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด หนึ่งในคณะกรรมการตัดสินรอบสุดท้าย กล่าวว่า “สำหรับโครงการนี้ สิ่งที่สำคัญมากกว่ารางวัลคือประสบการณ์และความรู้ที่น้องๆ ได้รับตลอดโครงการ เชื่อว่าหลายๆ ทีมได้เรียนรู้เรื่องอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในหลากหลายมิติอย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อน

เห็นได้จากเกมที่น้องๆ นำเสนอที่มีการบูรณาการปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการเติบโตของยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศได้อย่างลงตัว เช่น นโยบายสนับสนุนจากรัฐบาล มาตรการส่งเสริมและการสร้างแรงจูงใน ที่ทำให้ประชาชนหันมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้า หรือการเชื่อมโยงประเด็นสำคัญจากการประชุม COP26 ที่มุ่งเน้นเรื่องเป้าหมายการลดการปล่อยคาร์บอนลงจนเหลือศูนย์

โดยหนึ่งในตัวแปรสำคัญคือการเปลี่ยนมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น หากผลงานบอร์ดเกมของน้องๆ ถูกนำไปพัฒนาและผลิตขึ้นจริง เชื่อว่าจะมีประโยชน์อย่างมากในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยให้กับคนรุ่นใหม่และคนทั่วไปในวงกว้าง”

สำหรับผลการประกวดออกแบบบอร์ดเกมในโครงการ “Energy on Board by BANPU B-Sports Thailand” ในปีนี้ นอกจากทีม TU Next จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 แล้ว ยังมีทีมสิงค์นักขับดับมลพิษ จากมหาวิทยาลัยบูรพาและมหาวิทยาลัยศิลปากร และทีม Baby Driver จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 ตามลำดับ

และอีก 2 ทีมที่ได้รับรางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม The Game Error จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และทีม RMUTT Boardgame Club จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยได้รับเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 120,000 บาท 

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและติดตามข่าวสารจากโครงการได้ที่เฟซบุ๊ก BANPU B-Sports Thailand: https://www.facebook.com/BanpuBSportsThailand

Chinese (Simplified)EnglishThai
error: Content is protected !!