fbpx
Breaking News

“UpImpact by Banpu Champions for Change – เติมพลังขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อสังคมในยุค Never Normal”

Onlinenewstime.com : บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) จับมือ ChangeFusion องค์กรไม่แสวงหากำไรภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สานต่อความมุ่งมั่นตลอด 10 ปี ในการสนับสนุนกิจการเพื่อสังคมปรับโจทย์กิจกรรมภายใต้โครงการ “พลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม” (Banpu Champions for Change: BC4C) จากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นกิจกรรม “UpImpact by Banpu Champions for Change”

ชวนผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคม 20 ทีม มาร่วมเติมพลังขับเคลื่อนธุรกิจ ในยุค Never Normal พร้อมกิจกรรมเวิร์คช็อป เติมทักษะรอบด้านจากกูรูและผู้มีประสบการณ์ ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคมสามารถนำไปต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ ดำเนินธุรกิจให้อยู่รอดอย่างยั่งยืน และสร้างประโยชน์เชิงสังคมและเศรษฐกิจในวงกว้าง

รวมทั้งจัดกิจกรรมสัมมนา ให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่อเนื่อง รวม 4 ครั้ง สำหรับ SE ผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก และประชาชนทั่วไป

นางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อำนวยการสายอาวุโส-สื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บ้านปูฯ จัดกิจกรรมบ่มเพาะผู้ประกอบการ SE ภายใต้โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2554 เป็นความตั้งใจของบ้านปูฯ ที่จะให้การสนับสนุนผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคม ซึ่งใช้กลไกการบริหารจัดการที่ดี ของภาคธุรกิจมาผนวกกับแนวทางในการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น

ซึ่งในปีนี้ โครงการเข้าสู่วาระครบรอบ 10 ปี แต่ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ทุกคนต้องเว้นระยะห่างทางสังคม การจัดโครงการในรูปแบบเดิมจึงมีข้อจำกัด

อย่างไรก็ตามวิกฤติโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างใหญ่หลวง รวมทั้งกลุ่ม SE ในไทยที่ในภาวะปกติก่อนโควิด-19 ก็มีความท้าทายในการดำเนินธุรกิจให้เติบโต ได้อย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว เราจึงสานต่อโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคมในปีนี้ ด้วยการสนับสนุน SE ที่ได้รับผลกระทบให้เดินหน้าต่อไปได้ เพื่อยังประโยชน์ให้กับทั้งชุมชน ผู้บริโภค และผู้มีส่วนได้เสียของพวกเขา

เราเชื่อว่ากิจการเพื่อสังคม จะเป็นหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในยุค Never Normal ที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับระบบเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะเศรษฐกิจฐานราก ให้เข้มแข็งและหยัดยืนได้ด้วยตนเอง ในอีก 4 เดือนข้างหน้านี้

บ้านปูฯ พร้อมจับมือกับ ChangeFusion ขับเคลื่อนกิจกรรมคู่ขนาน “UpImpact by Banpu Champions for Change” ทั้งการส่งมอบความรู้และประสบการณ์ แก่ผู้ประกอบการ SE และบุคคลทั่วไปที่สนใจ และยังเติมทักษะรอบด้าน เพื่อให้ผู้ประกอบการ 20 ทีมที่ได้รับคัดเลือก นำไปปรับใช้กับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของตนเองให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน”

สำหรับกิจกรรมแรก “UpImpact by Banpu Champions for Change” เปิดรับสมัครผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมทั้งหมด 20 ทีม ทั้งที่เป็นศิษย์เก่าในโครงการ Banpu Champions for Change และผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมรายอื่นๆ มาเข้าร่วมเพิ่มเติมความรู้ เสริมทักษะทางธุรกิจ ผ่านเวิร์คช็อปที่เข้มข้นที่ช่วยให้ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถนำไปปรับใช้กับธุรกิจของตนเองได้ทันที

รวมถึงการรับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ จากที่ปรึกษา (Mentor) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกิจการเพื่อสังคม ช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น สร้างผลกระทบเชิงบวก ทั้งต่อธุรกิจและสังคม อย่างเป็นรูปธรรม

ในขณะที่กิจกรรมที่ 2 เป็นการจัดสัมมนาออนไลน์ (Webinar) 4 ครั้ง สำหรับผู้ประกอบการ SE และผู้สนใจทั่วไป เพื่อยกระดับความรู้ที่จำเป็นต่อการประกอบธุรกิจ เพื่อสังคมในยุค Never Normal

งานสัมมนาออนไลน์ครั้งแรก ที่เกิดขึ้นในวันที่ 10 กันยายน 2563 เป็นการแบ่งปันความรู้ โดยกูรูและผู้มีประสบการณ์ใน 2 หัวข้อหลักคือ

 1. “จุดประกายการทำธุรกิจเพื่อทางรอดที่ยั่งยืน” โดย 3 ผู้เชี่ยวชาญที่จะมาให้มุมมองด้านการทำกิจการเพื่อสังคม และองค์ความรู้ในการฟื้นฟูธุรกิจหลังเผชิญวิกฤติโควิด-19 ได้แก่
  • ม.ล.ดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง และนายกสมาคมธุรกิจเพื่อสังคม (SE Thailand)
  • นางสาวธิษณา ธิติศักดิ์สกุล ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Noburo (โนบุโระ) Fintech Startup แพลตฟอร์มออนไลน์ ให้บริการสวัสดิการทางด้านการเงินและสินเชื่อแก่พนักงานบริษัท และ
  • ดร.เอกก์ ภทรธนกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านแบรนด์และการตลาด จากภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. “เปลี่ยนเพื่อสู้ ปรับเพื่อรอด ต่อยอด SE” โดย 3 เจ้าของกิจการเพื่อสังคม ที่มาร่วมแชร์กลยุทธ์ในการทำธุรกิจ ที่ช่วยพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสจากสถานการณ์โควิด-19 ได้แก่
  • นายสมศักดิ์ บุญคำ ผู้ก่อตั้ง Local alike เจ้าของโมเดลธุรกิจท่องเที่ยวยั่งยืนที่ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
  • นายอมรพล หุวะนันทน์ ผู้ก่อตั้ง moreloop สตาร์ทอัพที่ผลักดันแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ด้วยการนำเศษผ้าเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรม มาสร้างมูลค่าเพิ่มพร้อมตอบโจทย์การดูแลสิ่งแวดล้อม และ
  • นายศานนท์ หวังสร้างบุญ ผู้ก่อตั้ง Once Again Hostel บูติคโฮสเทลเพื่อชุมชน และ Locall แพลตฟอร์มฟู้ดดิลิเวอรีที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับร้านค้าและคนในชุมชน

จากนี้ไป โครงการฯ ยังจะมีการสัมมนาออนไลน์ต่อเนื่องอีก 3 ครั้ง เพื่อเติมความรู้และทักษะที่จำเป็น เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม และบุคคลทั่วไป ที่มีความสนใจและต้องการประกอบธุรกิจเพื่อสังคม ทั้งในเรื่องของการบริหารจัดการธุรกิจ การพัฒนาตลาดออนไลน์ การบริหารการเงินและการหาแหล่งเงินทุน และเกร็ดความรู้อีกมากมายจากผู้รู้และผู้มีประสบการณ์

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ “UpImpact by Banpu Champions for Change” และเข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ ที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปลายปีนี้ผ่าน Facebook Live ที่เพจ Banpu Champions for Change

Chinese (Simplified)EnglishThai
error: Content is protected !!