fbpx
News update

TOA Organic Care ตอกย้ำความสำเร็จ คว้ารางวัลชนะเลิศ Best Innovation Award 2022 จากเวทีงานสถาปนิก’65

Onlinenewstime.com : บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA ตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาดสีตัวจริง  ภายใต้แนวคิด Living Care Innovation ที่มุ่งพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อการอยู่อาศัยและความยั่งยืนของโลกใบนี้

ล่าสุดส่งนวัตกรรมสีเทคโนโลยีใหม่ TOA Organic Care คว้ารางวัลชนะเลิศ Best Innovation Award 2022 จากเวทีงานสถาปนิก’65 (Architect’22) โชว์ความโดดเด่นด้านนวัตกรรมสีเทคโนโลยี Bio-Based ที่สุดแห่งความปลอดภัยต่อการอยู่อาศัยของทุกชีวิตในบ้านและความยั่งยืนของโลกและสิ่งแวดล้อม รายแรกและรายเดียวในประเทศไทย ตอบโจทย์ชีวิตวิถีใหม่แบบ “Now Normal” ที่ผู้บริโภคใส่ใจเรื่องสุขภาพ และความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น

นายนันทพล บุญเหลือ ผู้อำนวยการสายงานการตลาด TOA กล่าวว่า “การที่ TOA ได้รับรางวัล Best Innovation Award 2022 ในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จและเป็นเครื่องยืนยันว่า TOA มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์สิ่งที่ดีกว่าให้กับผู้บริโภคอยู่เสมอ

ปลายปี 2564 ที่ผ่านมา TOA ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์สี TOA Organic Care เข้าสู่ตลาด เพื่อรองรับพฤติกรรมผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพ ความปลอดภัยของการอยู่อาศัย และความยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น

ซึ่งผลตอบรับที่ได้ถือว่ายอดเยี่ยม เกินกว่าที่คาดไว้ สะท้อนให้เห็นว่า ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับคุณภาพสินค้าที่ส่งผลต่อความยั่งยืนและคำนึงถึงประโยชน์ ความคุ้มค่าในระยะยาวเพิ่มมากขึ้น”

ทั้งนี้ สี TOA Organic Care เป็นสีทาภายในที่พัฒนาขึ้นด้วยเทคโนโลยี Bio-Based รายแรกและรายเดียวในประเทศไทยที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก USDA จากสหรัฐอเมริกา โดย TOA ได้พัฒนาเทคโนโลยีนี้ ร่วมกับบริษัทเคมีชั้นนำระดับโลกจากสหรัฐอเมริกา  ด้วยการนำส่วนประกอบจากพืชมาพัฒนาเพื่อใช้ทดแทนวัตถุดิบการผลิตจากปิโตรเคมี โดยยังให้คุณสมบัติด้านความคงทนของฟิล์มสีที่ยอดเยี่ยม0

ที่สำคัญยังให้คุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่เหนือกว่า ด้วยสารระเหย VOCs 0% ไร้สารก่อภูมิแพ้ ผ่านมาตรฐาน Sensitive Choice จากออสเตรเลีย ฟิล์มสีสามารถช่วยลดสารฟอร์มัลดีไฮด์ในอากาศด้วยเทคโนโลยี Air Detoxify ได้รับมาตรฐาน LEED V4.1 USA และมาตรฐานอาคารสีเขียว จึงปลอดภัยต่อทุกชีวิตในบ้าน

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับบ้านพักอาศัย โรงพยาบาล ห้องเด็กเล็ก ห้องผู้สูงอายุ ออฟฟิตสำนักงาน และบ้านเรือนทั่วไปที่คำนึงถึงสุขภาพของผู้พักอาศัย รวมทั้งโครงการต้องการมาตรฐานอาคารเขียว Leeds และ Well-Being

นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์สี TOA Organic Care ยังเป็นสีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่กระบวนการผลิต ที่ใช้วัตถุดิบหลักจากพืชหมุนเวียน ได้แก่ พืชไร่ ข้าวโพด ฟางข้าว มาสังเคราะห์เป็นเรซิ่น เพื่อทดแทนการใช้น้ำมันปิโตรเลียม ซึ่งการผลิตต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติจำนวนมาก ตั้งแต่ การขุดเจาะ การขนส่ง การกลั่น การสังเคราะห์ทางเคมี ซึ่งเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน และส่วนหนึ่งเป็นการสร้างมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อสภาวะโลกร้อนและอีกหลายปัญหาของโลก

นอกจากนี้ยังเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่อีกไม่นานจะหมดไป จึงถือได้ว่า TOA Organic Care เป็นนวัตกรรมสีที่สร้างมา เพื่อลดภาระให้สิ่งแวดล้อม และที่สำคัญเป็นตัวกระตุ้นให้คนหันมาสนใจข้อดีจากการเลือกใช้สินค้าที่เป็นมิตรกับคนและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

Best Innovation Award  รางวัลชนะเลิศแห่งความสำเร็จของการเป็นผู้นำตลาดสีตัวจริง ที่คิดค้น สร้างสรรค์ “นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน” สะท้อนการพัฒนาสินค้า ที่ตอบสนองความต้องการของคนทุกรุ่น โดยคำนึงถึงความยั่งยืนต่อทุกชีวิตและต่อโลกใบนี้ เน้นความสมดุลระหว่างสิ่งแวดล้อม มนุษย์ และสังคม เพื่อให้เราดำรงชีวิตโดยการ พึ่งพา-อาศัย ร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์

error: Content is protected !!