fbpx
News update

TOA ได้รับคัดเลือกเป็น “หุ้นยั่งยืน” ปี 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 มุ่งมั่นเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน ตามหลักแนวคิด ESG    

Onlinenewstime.com : บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 170  บริษัทจดทะเบียนที่มีรายชื่ออยู่ในหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) ประจำปี 2565 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

สะท้อนถึงความมุ่งมั่นและการให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และยึดแนวคิดการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG)  ซึ่งอยู่ในกระบวนการดำเนินธุรกิจของ TOA เสมอมา

นี่จึงเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ธุรกิจของเรา สามารถก้าวผ่านวิกฤตและความท้าทายมาตลอดระยะเวลา 58 ปี เราจึงพร้อมมุ่งมั่นสู่การเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันที่ให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

TOA ผู้นำนวัตกรรมสีทาอาคาร วัสดุก่อสร้างแบบครบวงจร และบริการเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคแบบ Total Solution ด้วยกลยุทธ์การเติบโตทางธุรกิจที่เป็นมากกว่าสี

เราจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาสินค้าทั้งในด้านคุณภาพการใช้งานที่ต้องดีกว่า ทนทานกว่า คุ้มค่ากว่า เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภค และในด้านนวัตกรรมที่ดีต่อสุขภาพและปลอดภัยต่อทุกชีวิต ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับช่างทาสีและผู้อยู่อาศัย ควบคู่กับการทำธุรกิจที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

error: Content is protected !!