fbpx
News update

TikTok ชวนคนไทยร่วมสร้าง Digital White Space จัดเวิร์คช็อปให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยในโลกดิจิทัล

Onlinenewstime.com : TikTok ย้ำจุดยืนให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในโลกดิจิทัล และมุ่งมั่นที่จะรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อสนับสนุนชุมชนที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยจำนวนผู้ใช้ทั่วโลกมากกว่า 1 พันล้านคนต่อเดือน ภารกิจของ TikTok คือการจุดประกายความคิดสร้างสรรค์และนำความสุขมาให้กับทุกคน

นโยบายด้านความปลอดภัยจึงเป็นสิ่งที่ TikTok ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง ผ่านการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย การอัพเดทหลักเกณฑ์สำหรับชุมชน การรายงานความโปร่งใส

รวมถึงการดำเนินการเชิงรุก เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในโลกดิจิทัลแก่ผู้ใช้ ผ่านการผลักดันแคมเปญ การจัดกิจกรรมต่างๆ รวมถึงสร้างความร่วมมือกับองค์กรด้านความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ

ล่าสุด TikTok ร่วมขับเคลื่อนการสร้างพื้นที่สีขาวในโลกดิจิทัลให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง พร้อมเตรียมผลักดัน
ให้เป็นวาระแห่งชาติ เริ่มต้นโดยจับมือสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมเวิร์คชอป Creating Digital White Space by TikTok ให้แก่สื่อมวลชนสมาชิกสมาคมฯ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีปกป้องความเป็นส่วนตัวของตนและหลีกเลี่ยงการถูกคุกคามต่างๆ โดยสรุปประเด็นสำคัญจากกิจกรรมดังนี้

จุดประกายสร้างความปลอดภัยในโลกดิจิทัลด้วยความรู้ความเข้าใจ

TikTok ขับเคลื่อนชุมชน เพื่อสร้างพื้นที่ที่ปลอดภัยให้กับผู้ใช้ทุกคน ผ่าน 4 P ได้แก่ Policies หลักเกณฑ์สำหรับชุมชนซึ่งเป็นข้อกำหนดในการให้บริการ Practices การผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมและทีมดูแลปฏิบัติงานเพื่อตรวจจับและจัดการเนื้อหาที่ละเมิดหลักเกณฑ์สำหรับชุมชน

Product ฟังก์ชั่นและฟีเจอร์ที่ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการกับความเป็นส่วนตัวของบัญชี ความปลอดภัย รวมถึงส่งเสริมสุขภาวะดิจิทัลได้อย่างง่ายดาย

และ Partner การร่วมมือกับพันธมิตรและองค์กรชั้นนำต่างๆ ทั่วโลกและในประเทศไทยเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ใช้ในการส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเป็นบวกอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งในส่วนหลักเกณฑ์สำหรับชุมชนที่ TikTok เน้นย้ำเป็นพิเศษ คือ นโยบายความปลอดภัยของผู้เยาว์ นโยบายการกระทำผิดกฎหมายหรือสินค้าควบคุม และนโยบายการเปลือยกายและพฤติกรรมทางเพศในผู้ใหญ่

โดยถ้าถูกตรวจพบ หรือมีการรายงานการละเมิดหลักเกณฑ์สำหรับชุมชน จะมีการจัดการเนื้อหาตามลำดับชั้นตอน ตั้งแต่ ลดโอกาสในการค้นพบรวมถึงเปลี่ยนเส้นทางผลการค้นหา การแบนชั่วคราวหรือถาวร ไปกระทั่งการรายงานต่อหน่วยงานทางกฎหมาย เป็นต้น

การสร้างความรู้ความเข้าใจในเชิงนโยบาย ตลอดจนเจาะลึกไปถึงข้อกำหนดกฎเกณฑ์ และวิธีการใช้งานให้แก่ผู้ใช้ เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่จะปูพื้นฐานไปสู่การสร้างชุมชนที่ปลอดภัยได้

สร้างความปลอดภัยในโลกดิจิทัล เริ่มต้นง่ายๆ ได้ด้วยตัวเอง

สำหรับ TikTok แม้จะเป็นแพลตฟอร์มที่คอนเทนต์ถูกสร้างจากผู้ใช้ หรือ User-generated content แต่ TikTok ได้ให้ความสำคัญกับสิ่งที่สามารถควบคุมและดูแลได้อย่างชัดเจน โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ ได้แก่

  • Account setting การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือเพื่อช่วยตั้งค่าหรือกำหนดวามเป็นส่วนตัว รวมถึงการแสดงตัวตนต่อสาธารณะด้วยขึ้นตอนที่เข้าใจง่ายทำได้ด้วยตัวเอง
  • Content controls เครื่องมือจัดการความเห็น ตลอดจนการกำหนดได้ว่าใครสามารถโต้ตอบหรือมีส่วนร่วมกับคอนนเทนต์ที่ครีเอทขึ้นมาได้ ซึ่งรวมถึงการตั้งค่าการใช้งานได้ด้วยตัวเอง ทั้งในด้านสุขภาวะทางดิจิทัล การจัดการเวลาการใช้งานหน้าจอ หรือดูแลการใช้งานของเยาวชนในครอบครัวด้วย Family Pairing
  • Community controls การควบคุมเนื้อหาด้วยเครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการวิดีโอที่เห็นบน TikTok รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ มีส่วนร่วมในการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในแพลตฟอร์ม โดยสามารถรายงานเนื้อหาที่สุ่มเสี่ยง หรือละเมิดหลักเกณฑ์สำหรับชุมชนได้ด้วยตัวเองเช่นกัน
ขับเคลื่อนชุมชนเพื่อสร้าง Digital White Space

การสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในโลกออนไลน์เป็นเรื่องที่ TikTok ให้ความสำคัญ ซึ่งสื่อมวลชนผู้ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการรายงานข้อเท็จจริง สามารถส่งต่อข้อมูลที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งช่วยวางรากฐานความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในโลกดิจิทัลได้เป็นอย่างดี

ด้วยความแข็งแกร่งของคอมมูนิตี้ บน TikTok เมื่อรวมกับความคิดสร้างสรรค์จากเหล่าครีเอเตอร์ และการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ จึงจะสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกให้แก่สังคม เพื่อขับเคลื่อนประเด็นพื้นที่ปลอดภัยทางดิจิทัลให้เป็นวาระระดับชาติได้อย่างแท้จริง

TikTok ยังมุ่งมั่นที่จะดำเนินการเชิงรุกในด้านความปลอดภัยในโลกดิจิทัลอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ไม่ว่าจะเป็นแผนที่จะจัดกิจกรรม workshop ที่จะขยายไปในวงกว้าง

ทั้งในกลุุ่มครีเอเตอร์ ผู้ใช้ และสื่อมวลชน ทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ รวมถึงการปลุกจิตสำนึกและเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยในโลกดิจิทัลในโรงเรียนทั่วประเทศ ติดตามกิจกรรมด้านความปลอดภัยจาก TikTok ได้เร็วๆ นี้

error: Content is protected !!