fbpx
News update

ไทยยูเนี่ยน ร่วมโครงการลดขยะทะเล กับสมุทรสาครพัฒนาเมือง ช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อม ในจังหวัดสมุทรสาคร

Onlinenewstime.com : อาสาสมัครจากบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ประกอบด้วย บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน) และบริษัท โอคิสนอส จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมเก็บขยะทะลกับบริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานภายใต้เป้าหมายองค์กรที่มุ่งมั่นจะดูแลรักษาสุขภาพของมหาสมุทรโลกให้ดีขึ้น

อีกทั้งกิจกรรมนี้ยังมีส่วนสนับสนุนโครงการรณรงค์ระดับโลกขององค์กรต่างประเทศอย่าง Seafood Business for Ocean Stewardship (SeaBOS) และ Ocean Conservancy ที่ต้องการปกป้องสภาพแวดล้อมทางทะเล   

งานเก็บขยะดังกล่าวมีขึ้นเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 ที่ตำบลท่าฉลอม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับความสำคัญของการยับยั้งขยะทะเล และสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุ่มเครือข่ายชุมชน เพื่อให้เกิดผลลัพธ์เชิงบวก

อาสาสมัครจำนวนกว่า 95 คน จากบมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป และบริษัทในเครือ  บจ. สมุทรสาครพัฒนาเมือง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร สำนักวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 สมุทรสาคร สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดสมุทรสาคร บจ. วงศ์พาณิชย์ สาขาบ้านแพ้ว อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และกลุ่มเครือข่ายชุมชน เข้าร่วมในกิจกรรมเก็บขยะดังกล่าว

นายปราชญ์ เกิดไพโรจน์ ผู้อำนวยการด้านความยั่งยืน ภูมิภาคเอเชีย บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บริษัทฯ มีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด “การมีสุขภาพที่ดี และท้องทะเลที่อุดมสมบูรณ์ หรือ Healthy Living, Healthy Oceans”

โดยให้ความสำคัญกับสุขภาพผู้คน ควบคู่ไปกับการทำงานเพื่ออนุรักษ์และปกป้องสภาพแวดล้อมทางทะเล เพราะทะเลเป็นรากฐานของธุรกิจเรา เราจึงตระหนักดีว่าการดูแลและปกป้องท้องทะเลไม่เพียงสำคัญต่อบริษัทเท่านั้น แต่ยังสำคัญต่อสภาพแวดล้อมของโลกในระยะยาวอีกด้วย

ไทยยูเนี่ยนมีโครงการริเริ่มมากมายที่ช่วยดูแลสภาพแวดล้อมของท้องทะเล เช่น การเก็บขยะชายหาดประจำปี โครงการปลูกป่าชายเลน และการให้ความรู้ชุมชนเรื่องการจัดการขยะอาหาร เป็นต้น ซึ่งดำเนินงานภายใต้กลยุทธ์ความยั่งยืนของเราที่เรียกว่า SeaChange®”  

“ทุกคนสามารถมีส่วนในการแก้ปัญหาเพื่อลดและหยุดสร้างขยะในท้องทะเลได้ ด้วยความพยายามร่วมกันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ  ซึ่งการร่วมมือกันจะทำให้เราสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมในระยะยาวได้” นายปราชญ์ กล่าว

ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม ประธานสมุทรสาครพัฒนาเมือง กล่าวว่า “รู้สึกยินดีและขอบคุณจิตอาสาที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ บริเวณที่ช่วยกันเก็บขยะทะเลในวันนี้เคยเป็นพื้นที่ดินเลนชายฝั่งที่ไม่มีต้นไม้

ต่อมาเมื่อปี 2561-62 สมุทรสาครพัฒนาเมืองร่วมกับชุมชนท่าฉลอมและภาคส่วนต่าง ๆ ได้ช่วยกันปลูกต้นไม้ในบริเวณนี้จนปัจจุบันเป็นป่าชายเลนที่ร่มรื่น แต่มักมีขยะจำนวนมากลอยตามแม่น้ำท่าจีนมาติดที่บริเวณนี้ ซึ่งสมุทรสาครพัฒนาเมืองได้วางแผนที่จะประสานจิตอาสาให้มาช่วยกันเก็บขยะทะเลบริเวณนี้ทุกสามเดือน รวมทั้งขยายผลเพื่อลดขยะทะเลไปยังพื้นที่อื่น ๆ ในสมุทรสาครต่อไป”

สำหรับจำนวนขยะทั้งหมดที่เก็บได้ในกิจกรรมครั้งนี้ เท่ากับ 1,004 กิโลกรัม ประกอบด้วยถุงพลาสติก ขวดพลาสติก โฟม ขวดแก้ว และขยะอื่นๆ โดยขยะที่เก็บได้จะถูกนำมาคัดแยกประเภท โดยขยะประเภทที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้จะส่งให้กับบริษัท วงศ์พาณิชย์ จำกัด สาขาบ้านแพ้ว สมุทรสาคร ส่วนขยะที่ไม่สามารถนำไปรีไซเคิลได้จะถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานกำจัดขยะในพื้นที่และมีการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ไทยยูเนี่ยน มีจะเข้าร่วมกิจกรรมเก็บขยะอีกหลายกิจกรรมในปี 2566 เช่น ในเดือนมิถุนายน เนื่องในวันทะเลโลก และอีกสองกิจกรรมในช่วงครึ่งหลังของปี โดยในปีที่ผ่านมาอาสาสมัครของไทยยูเนี่ยนจากประเทศไทย อิตาลี และกานาได้เก็บขยะโดยมีน้ำหนักรวมถึง 1,809 กิโลกรัม และตั้งแต่ไทยยูเนี่ยนเข้าร่วมโครงการรณรงค์เก็บขยะชายฝั่งสากลกับ SeaBoS ในปี 2564 ได้มีการเก็บขยะไปแล้วถึง 3,115 กิโลกรัม

error: Content is protected !!