fbpx
News update

TED Fund  เตรียมลงนาม MOU ร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ

Onlinenewstime.com : ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) จะเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow) ประจำปี 2565

ในวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้อง Eternity Ballroom ชั้น 1 โรงแรมพูลแมน คิง พาวเวอร์ กรุงเทพฯ

error: Content is protected !!