fbpx
News update

บสย. จัดประชุมพนักงานทุกระดับ ครั้งที่ 1/2566 ถอดรหัส วัฒนธรรมองค์กร สู่ความยั่งยืน

Onlinenewstime.com : บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) จัดประชุมพนักงานทุกระดับครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 (The 1st Town Hall Meeting 2023) รูปแบบ Hybrid Meeting ภายใต้แนวคิด “TCG POWER FORWARDING” โดยมีนายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นประธานการประชุม ร่วมกับพนักงานกว่า 300 คน

เปิดเวทีด้วยการถ่ายทอด วิสัยทัศน์ นโยบาย ทิศทาง และเป้าหมาย แก่เพื่อนพนักงาน เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 อย่างภาคภูมิใจ บทพิสูจน์ความมุ่งมั่นในทุกมิติ ด้วยรางวัลอันทรงเกียรติที่ได้รับรวม 4 รางวัล ได้แก่ 1. เกียรติบัตรองค์กร “ระดับส่งเสริมคุณธรรม” จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ กระทรวงการคลัง

2. ประกาศเกียรติคุณระดับเหรียญทอง การปฎิบัติตามมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ จากสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ 3. รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส จากสำนักงาน ป.ป.ช. ติดต่อกัน 4 ปี

และสุดยอดรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) ประจำปี 2565 รางวัลการพัฒนาองค์กรดีเด่น

ภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงเงินทุนและโอกาสให้แก่ SMEs เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน (SMEs’ Gateway)” และนโยบายขับเคลื่อนองค์กรก้าวทะยานไปข้างหน้า ภายใต้ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน ปี 2566-2570

ในปี 2566 บสย. ยังคงขับเคลื่อนองค์กรด้วยกลยุทธ์ 3Ns คือ 1. New Engine ขับเคลื่อนด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ค้ำประกันสินเชื่อเฉพาะกลุ่ม 2. New Culture การก้าวสู่วัฒนธรรมองค์กรใหม่ “บสย. Fast & First รวดเร็ว รอบคอบ ที่หนึ่งในใจ SMEs” รวดเร็วเหมือน Fintech Company และรอบคอบเหมือนสถาบันการเงิน และ 3. New Business Model ด้วย Digital Platform พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน Digital Gateway เชื่อมโยงธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ระบบต่างๆ ร่วมกับสถาบันการเงิน

โดยปีนี้ บสย. มุ่งให้ความสำคัญกับการก้าวสู่วัฒนธรรมองค์กรใหม่ บสย. (New Culture) ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมาก โดย กรรมการและผู้จัดการทั่วไป ได้ใช้โอกาสนี้ เชิญชวนผู้บริหารระดับสูงทุกฝ่ายงานและเพื่อนพนักงาน ร่วมกันถอดรหัสวัฒนธรรมองค์กร บสย. เพื่อก้าวสู่ความยั่งยืน ด้วยการถอดรหัสทางความคิด ปรับ Mindset เชื่อมโยงและประสานการทำงานร่วมกัน ควบคู่ไปกับการเพิ่มทักษะด้าน Digital และด้านธรรมาภิบาล ให้กับพนักงาน

ที่สำคัญ บสย. ยังได้เตรียมโครงการสำคัญภายใต้ New Business Model ซึ่งเป็นโครงการที่ตอบโจทย์แผนงานและการยกระดับสู่องค์กรนวัตกรรม การพลิกโฉมการให้บริการลูกค้า บสย. ผ่านเครือข่ายสำนักงานสาขาทั่วประเทศ เพื่อเข้าถึงการให้ความช่วยเหลือเพื่อนๆ ผู้ประกอบการ SMEs ทั้งด้านการค้ำประกันและการให้คำปรึกษาทางการเงิน ด้วยโมเดลใหม่ ที่จะเริ่มขึ้นเร็วๆ นี้สู่เป้าหมายการทำงานของ บสย. Fast & First พร้อมช่วยผู้ประกอบการในทุกมิติ “เราจริงจังกับการก้าวสู่ Digital Wallet, Digital Lending เพื่อไปให้ถึง Digital Guarantee ในที่สุด”

error: Content is protected !!