fbpx
Breaking News

SDG Action Manager เครื่องมือช่วยให้องค์กรตอบโจทย์เป้าประสงค์อย่างยั่งยืน

sdg action manager seminar

Onlinenewstime.com : ทั่วโลกให้ความสำคัญและจับตามองกับการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนโลก (Sustainable Development Goals : SDGs) ด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกัน จึงมองว่าการมีเครื่องมืออย่าง SDG Action Manager จะเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยผลักดันให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ภายในปี 2030 หรือพ.ศ. 2573 ตามที่องค์การสหประชาชาติได้วางไว้

SDG Action Manager เป็นเครื่องมือระดับสากลที่ได้รับการรับรองจาก United Nation Global Compact (UNGC) และ B LAB โดยการพัฒนาตามหลักการประเมินองค์กรด้านความยั่งยืนที่จะเข้ามาช่วยเหลือภาคธุรกิจ เกี่ยวกับการบริหารจัดการตัวชี้วัด เพื่อให้ตอบโจทย์เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับ SDGs Impact เพื่อสร้างประโยชน์ให้สังคม การทำธุรกิจจึงเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญต่อการขับเคลื่อนเป้าหมาย SDGs ในศตวรรษที่ 21st Corporate Citizenship

สำหรับในปี 2021 นี้ Global Compact Network Thailand และ B CORP Thailand มุ่งเป้าในการถ่ายทอดองค์ความรู้ SDG Action Manager ผ่านหลักสูตร “SDG Action Manager Workshop” และจะขยายผลในการทดลองใช้เครื่องมือนำร่องในกลุ่มสมาชิก Global Compact Network Thailand เพื่อเป็นต้นแบบในวัดผลการดำเนินงานขององค์กรที่ดีในประเทศไทย

SDG Action Manager | Invitation Speech : Dr.Suwat Thongthanakul

องค์กรจะสามารถใช้ SDG Action Manager ได้อย่างไรบ้าง?

1. Find your starting point: สามารถกำหนดเเละหาทิศทางในการเริ่มต้นการดำเนินการตามกรอบ SDGs ได้

2. Understand and share your impact: สามารถทำความเข้าใจ เเบ่งปันถึงผลกระทบของการดำเนินการเพื่อเปรียบเทียบกับกรอบการประเมินตามข้อกำหนก SDGs ได้

3. Set goals and track improvement: สามารถตั้งเป้าหมาย ติดตามผลเพื่อนำไปปรับเเก้ได้

4. Collaborate across your company: สามารถประสานการดำเนินการในองค์กรให้เป็นไปในทิศทางที่ดีได้

5. Learn at every step: สามารถเรียนรู้ในทุกการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

6. Trailblaze together: สามารถเป็นผู้ขับเคลื่อนเเนวทางการดำเนินงานที่ดีเเละมีประสิทธิภาพได้ภายในปี 2030

ลงทะเบียน SDG Action Manager Program รับสิทธิพิเศษ

วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุม Global Compact Network Thailand ชั้น 31 อาคาร AIA Capital Center ถนนรัชดาภิเษก

(https://goo.gl/maps/X4cQdUUfQEzX5vKU9) เเละ Virtual Zoom Online Meeting พร้อม Special Impact Session การติดตามผลการดำเนินงานกับ 5 ครั้งผ่านทาง Zoom เป็นเวลา 1 ชั่วโมง

[11.02.2021] Module 1: Governance

[18.02.2021] Module 2: Worker

[25.02.2021] Module3: Community

[04.03.2021] Module4: Customer

[11.03.2021] Module5: Environment

*โดยราคาค่าสมัครปกติ เเบ่งเป็น

ค่าสมัคร Onsite 12,000 บาท/ท่าน

ค่าสมัคร Virtual 9,999 บาท /ท่าน

** หลักสูตร SDG Action Manager Workshop รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ท่านเท่านั้น !!

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2564 หรือจนกว่าที่นั่งจะเต็ม สิทธิพิเศษสำหรับ Member รับส่วนลด 20%

หากลงทะเบียนและชำระเงิน Early Bird รับส่วนลดเพิ่มอีก 10% ภายในวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 089–6801233 , 090-6693961 Email : bcorpthailand@nisecorporation.com

Chinese (Simplified)EnglishThai
error: Content is protected !!