fbpx
News Update

SCB Group จัดตั้ง “ยานแม่” ภายใต้ชื่อ SCBX มุ่งสู่กลุ่มบริษัทเทคโนโลยีการเงินระดับภูมิภาค ภายในปี 2025 วางรากฐานรองรับบริบทใหม่ของโลก

SCBX22092021 1

Onlinenewstime.com : กลุ่มไทยพาณิชย์ (SCB Group) ประกาศวิสัยทัศน์รับบริบทใหม่ของโลก จัดตั้งบริษัทแม่ภายใต้ชื่อ “SCBX” เร่งขยายเชิงรุกเข้าสู่ธุรกิจการเงินและแพลตฟอร์มอย่างเต็มรูปแบบ เตรียมเข้าสู่สนามการแข่งขันแบบใหม่ ยกระดับสู่กลุ่มบริษัทเทคโนโลยีการเงินระดับภูมิภาคภายในปี 2025 ตั้งเป้าหมายสร้างฐานลูกค้า 200 ล้านคนพร้อมภารกิจเชื่อมต่อ ecosystem ทั้งในและต่างประเทศ โดย “SCBX” จะยังอยู่ภายใต้การกำกับดูแลที่ใกล้ชิดของธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารจะมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยี มาใช้ร่วมกับการปรับลดกระบวนการขั้นตอน ให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไปให้มากที่สุดในทุกช่องทาง เน้นความสำคัญ กับการสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าเป็นที่ตั้ง

โดย SCB จะไม่เท่ากับธนาคารในความหมายเดิมอีก แต่จะแปลงสภาพ กลายเป็นกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีทางการเงิน ที่มีธุรกิจธนาคารที่แข็งแรงขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และจะขยายสู่ธุรกิจการเงินส่วนบุคคล ที่มีการเติบโตสูงที่ธนาคารไม่สามารถตอบสนองได้ และแต่ละธุรกิจ SCB จะร่วมมือกับพันธมิตรระดับประเทศ และระดับภูมิภาคที่แข็งแกร่ง ที่จะเริ่มเปิดตัวในอนาคตอันใกล้นี้

รวมถึงการยกระดับขีดความสามารถของกลุ่ม ในการสามารถสร้างและบริหารจัดการแพลตฟอร์มทางเทคโนโลยีขนาดใหญ่ หลังจากนำร่องด้วย “โรบินฮู้ด ฟู้ดเดลิเวอรี” เป็นโครงการแรก เพื่อแข่งขันกับแพลตฟอร์มระดับโลก และสร้างขีดความสามารถของบุคลากรด้านเทคโนโลยี

โดยเริ่มจากการก่อตั้งบริษัท “SCB Tech X” และบริษัท “Data X” ร่วมกับพันธมิตรระดับโลกในการสร้างและ scale platform ได้ภายในระยะเวลาอันสั้น 

นอกจากนั้น SCB จะขยายเข้าสู่ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (digital asset business) ในระดับโลก เพื่อเข้าสู่โลกการเงินแห่งอนาคตผ่าน SCB 10X และบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBS) โดยการร่วมลงทุนและเป็นพันธมิตรกองทุนระดับโลก และการพัฒนาธุรกิจ digital asset ด้านต่างๆ ใน business model ใหม่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกลุ่มในระยะยาว

ความคาดหวังของ SCB  คือสร้างมูลค่าบริษัทจากธุรกิจใหม่ ให้มีขนาดที่มีนัยยะสำคัญนอกเหนือจากผลกำไรพื้นฐานและความมั่นคงของธุรกิจธนาคารหลัก  ซึ่งรวมถึงการสร้างฐานลูกค้าในระบบให้ได้ถึง 200 ล้านคน จากการขยายธุรกิจใหม่ออกสู่ต่างประเทศ และการเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มทางเทคโนโลยี (technology platform) ขนาดใหญ่ ที่มีผู้ใช้งานจำนวนมาก

และหลังจาก 3 ปีนี้ ในปี 2025 SCB จะไม่เท่ากับธนาคารอีกต่อไป แต่จะเป็นกลุ่มบริษัทที่มีธุรกิจการเงินและแพลตฟอร์มทางเทคโนโลยีหลากหลาย ตอบสนองความต้องการใหม่ของผู้บริโภค และแข่งขันกับคู่แข่งระดับโลก  สร้างมูลค่าใหม่ให้กับผู้ถือหุ้น ทดแทนธุรกิจธนาคารที่อาจจะมีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างทันท่วงที

Chinese (Simplified)EnglishThai
error: Content is protected !!