fbpx
News update

ซัมซุง เปิดเวทีประชันไอเดียเยาวชนไทย ในโครงการ Samsung Solve for Tomorrow 2024

ชูการใช้เทคโนโลยีสร้างไอเดียเปลี่ยนเป็นนวัตกรรม ภายใต้หัวข้อ “Make Your Impact! คิดแก้ปัญหา พัฒนานวัตกรรม ลงมือทำให้ยั่งยืน” พร้อมโอกาสในการนำเสนอผลงานบนเวทีระดับประเทศ เปิดรับสมัครแล้ว! ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิถุนายนนี้

โครงการ Samsung Solve for Tomorrow 2024 เกิดขึ้นภายใต้วิสัยทัศน์ “มุ่งสร้างพลังคน มุ่งสร้างอนาคตที่ดีร่วมกัน” (Together for Tomorrow Enabling People) ของซัมซุงที่มุ่งส่งเสริมทักษะแห่งอนาคต (Future Skills) ให้เยาวชนไทย

โดยภายใต้โครงการนี้เยาวชนไทยจะได้รับประสบการณ์ระดับสากลที่มีเยาวชนจากทั่วโลกเข้าร่วมมาแล้วกว่า 2.6 ล้านคน จาก 64 ประเทศทั่วโลก เป็นโครงการที่เน้นลงมือทำจริง เพื่อเปลี่ยน “ไอเดีย” ให้กลายเป็น “นวัตกรรม” ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมได้อย่างยั่งยืน พร้อมรับคำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญจากพันธมิตรของซัมซุงในวงการเทคโนโลยีดิจิทัลที่มาร่วมในโครงการ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

สำหรับโครงการนี้ ซัมซุงเปิดรับสมัครนักเรียนไม่ว่าจะเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1-3 หรือเทียบเท่า ก็สามารถสมัครได้โดยรวมทีม 3 คน พร้อมครูหรือที่ปรึกษา 1 คน ส่งไอเดียเข้าประกวด

โดยทุกทีมที่เข้าร่วมสมัครจะได้รับการฝึกฝนทักษะวิธีคิดเชิงออกแบบ หรือ Design Thinking ซึ่งเป็นกระบวนการแก้ปัญหาที่นวัตกรไม่ว่าจะอยู่ในสาขาใดใช้สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ รวมถึงการออกแบบ Business Model (โมเดลธุรกิจ) ผ่านการใช้งาน Business Model Canvas ซึ่งเป็นเครื่องมือที่แพร่หลายในหมู่ธุรกิจสตาร์ตอัปไปจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่

น.ส. ชนันท์ภัสส์ ตาเจริญเมือง ตัวแทนทีม Kidney Life Plus ผู้ชนะเลิศโครงการ Samsung Solve for Tomorrow ในปี 2023 เปิดเผยว่า “โครงการ Samsung Solve For Tomorrow เหมาะกับเด็กไทยมากค่ะ เรารู้ว่าทุกคนมีความฝันเป็นของตัวเอง มีไอเดียของตัวเองที่อยากทำให้เป็นจริง ถึงเวลาแล้วที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ เพื่อทำไอเดียเหล่านั้นให้เป็นจริง…แล้วจะได้รู้ว่าเราสามารถพัฒนาโลกไปได้ไกลกว่านี้ มาร่วมด้วยช่วยกันสร้างนวัตกรรม ให้ประเทศไทยของเราเป็นประเทศแห่งนวัตกรกันค่ะ”

ซัมซุงมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ เสริมทักษะ และนำความรู้ด้านเทคโนโลยีมาใช้สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคม โดยโครงการ Solve for Tomorrow จึงเป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้แสดงพลังความคิด ความสามารถ และจินตนาการ ในการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับสังคมไทย ผ่านการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์

สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ Samsung Solve for Tomorrow 2024 ได้ที่ www.solvefortomorrow.in.th ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2567 นี้เท่านั้น อย่าพลาดโอกาสดีที่จะได้พัฒนาตัวเอง เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมไทยไปกับซัมซุง

error: Content is protected !!