fbpx
News update

จังหวัดเชียงราย ค่าฝุ่น PM2.5 ยังอยู่ในระดับสีแดง

Onlinenewstime.com : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รายงานคุณภาพอากาศ ประจำวันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ค่าฝุ่น PM2.5 จังหวัดเชียงรายอยู่ในระดับสีแดง กล่าวคือ ค่าฝุ่นตั้งแต่ 91 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรขึ้นไป พร้อมแนะให้ประชาชนสวมหน้ากาก รวมทั้งลดการทำกิจกรรมนอกบ้าน

ทั้งนี้ 5 อันดับของอำเภอ ในจังหวัดเชียงราย ที่มีค่าฝุ่นสูงสุด คือ อำเภอแม่จัน 348 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อำเภอแม่สาย 339 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อำเภอแม่ฟ้าหลวง 288 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อำเภอแม่ลาว 284 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อำเภอเวียงแก่น 282 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

error: Content is protected !!