fbpx
News update

พบ “ภัยคุกคามบนเว็บ” โจมตีธุรกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากกว่า 36,000 รายการต่อวัน ไทยเพิ่มขึ้น 24%

ในปี 2566 อาชญากรไซเบอร์โจมตีธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทางออนไลน์ในแต่ละวันโดยเฉลี่ย 36,552 ครั้ง

ภัยคุกคามบนเว็บหรือภัยคุกคามออนไลน์เป็นความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่อาจทำให้เกิดเหตุการณ์หรือการกระทำที่ไม่พึงประสงค์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ภัยคุกคามบนเว็บเกิดขึ้นได้จากช่องโหว่ของผู้ใช้ นักพัฒนา ผู้ให้บริการเว็บ หรือบริการเว็บ โดยไม่คำนึงถึงเจตนาหรือสาเหตุ ผลที่เกิดจากภัยคุกคามทางเว็บอาจสร้างความเสียหายแก่บุคคลและองค์กร

จำนวนภัยคุกคามทางเว็บที่ตรวจพบต่อธุรกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ประเทศ25652566
อินโดนีเซีย6,418,5884,968,729
มาเลเซีย1,820,4371,539,905
ฟิลิปปินส์492,5671,691,167
สิงคโปร์889,0931,653,726
ไทย1,232,3111,531,430
เวียดนาม2,485,1681,956,618
รวม13,338,16413,341,575

ผู้ก่อภัยคุกคามมุ่งเป้าโจมตีธุรกิจในฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้น 243% ในปี 2566 เมื่อเทียบกับปี 2565 (จาก 492,567 เป็น 1,691,167 ครั้ง) บริษัทในสิงคโปร์ก็เผชิญกับภัยคุกคามทางเว็บเพิ่มขึ้น 86% (จาก 889,093 เป็น 1,653,726) ในขณะที่บริษัทในไทยมีภัยคุกคามที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตจำนวนน้อยกว่า แต่ในปี 2566 มีภัยคุกคามเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญถึง 24% (จาก 1,232,311 เป็น 1,531,430)

ตัวเลขเหล่านี้คำนวณจากผลิตภัณฑ์สำหรับธุรกิจของแคสเปอร์สกี้ที่ติดตั้งใช้งานในองค์กรธุรกิจขนาดต่างๆ

นายเซียง เทียง โยว ผู้จัดการทั่วไปประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แคสเปอร์สกี้ กล่าวว่า “ปีนี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์คาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจเชิงบวกสำหรับประเทศสำคัญๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ในขณะเดียวกัน การเติบโตอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจดิจิทัลที่แข็งแกร่งเหล่านี้ก็เปิดโอกาสให้กับบุคคลและบริษัท รัฐบาลส่วนใหญ่ในภูมิภาคนี้สร้างและส่งเสริมนโยบายเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและโครงสร้างพื้นฐาน จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนสำหรับธุรกิจในประเทศที่จะต้องจัดลำดับความสำคัญในการเสริมสร้างการป้องกันทางไซเบอร์จากภัยคุกคามที่แฝงตัวทางออนไลน์ ซึ่งอาจขัดขวางประโยชน์ที่ได้รับจากการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล”

ผลการศึกษาล่าสุดเผยให้เห็นว่า องค์กรธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่เพิ่มขึ้น ธุรกิจที่ตอบแบบสำรวจจำนวนมากกว่าหนึ่งในสี่ (28%) ยืนยันว่าองค์กรของตนเสี่ยงต่อการถูกโจมตีทางไซเบอร์มากขึ้น เนื่องจากความพยายามในการพลิกโฉมสู่ดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง

ผู้ตอบแบบสำรวจ 16% ระบุว่า แรงกดดันจากภายนอกให้เปิดเผยเหตุการณ์ทางไซเบอร์และการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ก็สูงขึ้นเช่นกัน

นายโยวกล่าวเสริมว่า “ปี 2567 ควรเป็นปีสำหรับธุรกิจต่างๆ ที่จะยกระดับความปลอดภัยทางไซเบอร์ไปข้างหน้าอีกหนึ่งก้าว เพียงไฟร์วอลล์และโซลูชันอุปกรณ์เอ็นด์พ้อยต์พื้นฐานนั้นหมดยุคไปแล้ว ด้วยข้อมูลจำนวนมหาศาล องค์กรทุกประเภทกำลังจัดการเรื่องความเสียหายต่อชื่อเสียงและการเงินอันมหาศาลจากการโจมตี โซลูชันและบริการด้านความปลอดภัยที่ชาญฉลาดและปรับเปลี่ยนได้จึงเป็นสิ่งที่ต้องการในปัจจุบัน”

คสเปอร์สกี้ได้เปิดตัวกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับองค์กรธุรกิจในชื่อ Kaspersky Next เพื่อช่วยให้ธุรกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สร้างระบบป้องกันทางไซเบอร์ได้

error: Content is protected !!