fbpx
News update

กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศเริ่มต้นการเข้าสู่ฤดูหนาวปี 2566

ช่วงเวลาที่อากาศหนาวเย็นที่สุดจะอยู่ในช่วงต้นเดือนธันวาคม 2566 ถึงปลายเดือนมกราคม 2567 อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 9-10 °ซ. ส่วนมากบริเวณตอนบนของทั้งภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ทั้งนี้ ในช่วงเริ่มต้นฤดูหนาว ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกเล็กน้อยบางช่วง ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นต่อไป คาดว่าจะสิ้นสุดฤดูหนาวในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2567

วันนี้ (14 พ.ย. 2566) นางสาวกรรวี สิทธิชีวภาค อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา เปิดเผยว่า กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเริ่มต้นการเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทยแล้ว ตามเกณฑ์การพิจารณาการเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย

(1) อุณหภูมิต่ำสุดบริเวณประเทศไทยตอนบน อยู่ในเกณฑ์อากาศหนาวเย็นเกือบทั่วไป คือมีอุณหภูมิต่ำสุดน้อยกว่า 23 °ซ. อย่างต่อเนื่อง

(2) ลมระดับล่างที่ความสูงประมาณ 100-3,500 เมตร เป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมตะวันออก ส่วนลมระดับบนที่ความสูงประมาณ 5,000 เมตรขึ้นไป เป็นลมฝ่ายตะวันตก และ

(3) ปริมาณและการกระจายของฝนบริเวณประเทศไทยตอนบนเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้ฤดูหนาวของประเทศไทยในปีนี้จะเริ่มขึ้นในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 และจะสิ้นสุดฤดูในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2567

ซึ่งเริ่มต้นช้ากว่าปกติประมาณ 4 สัปดาห์ ในปีนี้โดยรวมอากาศจะหนาวเย็นน้อยกว่าปีที่ผ่านมา อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยบริเวณประเทศไทยตอนบนประมาณ 21-22 °ซ. (อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยปีที่ผ่านมา 20.8 °ซ.)

สำหรับอุณหภูมิต่ำที่สุดประมาณ 9-10°ซ. ส่วนมากจะอยู่ตอนบนของทั้งภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณกรุงเทพมหานคร 17-18 °ซ. และปริมณฑล 15-16 °ซ.

สำหรับยอดดอยและยอดภู รวมทั้งเทือกเขาจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด และมีน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นได้บางช่วง ส่วนภาคใต้จะมีอากาศเย็นบางแห่งในบางช่วงส่วนมากตอนบนของภาค แต่ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นต่อไป จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดไว้ด้วย


หมายเหตุ

เกณฑ์อากาศหนาว ใช้อุณหภูมิต่ำสุดประจำวันและใช้เฉพาะในฤดูหนาว (1) อากาศเย็น (Cool) อุณหภูมิตั้งแต่ 16.0-22.9 ° ซ. (2) อากาศหนาว (Cold) อุณหภูมิตั้งแต่ 8.0-15.9 ° ซ. (3) อากาศหนาวจัด (Very Cold) อุณหภูมิตั้งแต่ 7.9 ° ซ.

error: Content is protected !!