fbpx
News update

“เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์” ร่วมกับ “ธนาคารเกียรตินาคินภัทร” จัดงาน KKPGEN BEST IN CLASS ANNUAL AWARDS 2022 เชิดชูความสำเร็จผู้ทำผลงานยอดเยี่ยม

Onlinenewstime.com : เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ ร่วมกับ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) จัดงานประกาศรางวัล “KKPGEN BEST IN CLASS ANNUAL AWARDS 2022” เพื่อร่วมเฉลิมฉลองความสำเร็จ พร้อมมอบรางวัลผลงานเบี้ยประกันยอดเยี่ยม ระดับสาขา และระดับบุคคลให้แก่ผู้ทำผลงานผลิตภัณฑ์ประกันยอดเยี่ยม ในปี 2022

ในงานนี้ นายมาร์โค เอนนีโล รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทเจนเนอราลี่  ไทยแลนด์  และ นายฟิลิป เชียง ชอง แทนรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้ทำผลงานประกันยอดเยี่ยมประจำปี 2022

พร้อมร่วมประกาศพันธกิจการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพเป็นเลิศเพื่อครองใจลูกค้า และต่อยอดความเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่ง

โดยมี นางสาวยุวดี งานทวีกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจสถาบันการเงิน และ นางสาวช่อฟ้า ยุกตะนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและบริหารลูกค้า กลุ่มบริษัทเจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ นายภัทรพงศ์ รักตะบุตร ประธานสายธุรกิจสินเชื่อรายย่อย และประธานสายเครือข่ายสาขา

และ นายถาวร เชื้อเงิน  รองประธานสายเครือข่ายสาขา และผู้อำนวยการภาค เครือข่ายสาขา กทม.2 ธนาคารเกียรตินาคินภัทร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง ร่วมแสดงความยินดี  โดยงานจัดขึ้น ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมอวานี สุขุมวิท กรุงเทพ เมื่อเร็วๆ นี้

error: Content is protected !!