fbpx
Breaking News

GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียมพบ 5 จังหวัดเสี่ยงเกิดไฟป่าช่วงวันที่ 22-28 ก.พ.นี้

gisda23022021 2

Onlinenewstime.com :  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA เฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด โดยใช้ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS แสดงให้เห็น 17 จังหวัดภาคเหนือที่เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า โดยในช่วง 7 วันนี้ มี 5 จังหวัดมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดไฟป่า ได้แก่ ตาก ลำปาง เชียงใหม่ เพชรบูรณ์ และ อุตรดิตถ์ ตามลำดับ

ส่วนอีก 12 จังหวัดที่เหลือ พบพื้นที่เสี่ยงในปริมาณน้อย เนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมา มีฝนตกส่งผลให้หลายพื้นที่มีความชื้นมากขึ้น

โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้นำไปวางแผนเพื่อการจัดการเชื้อไฟ และจัดทำแนวกันไฟในพื้นที่เสี่ยง ซึ่งจะช่วยลดความรุนแรงและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ GISTDA ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

Chinese (Simplified)EnglishThai
error: Content is protected !!