fbpx
News Update

EXIM BANK สนับสนุนการส่งออกเครื่องจักรกลการเกษตรของไทยไปสาธารณรัฐกานา

Onlinenewstime.com : นางสาวดรัสวันต์ ชูวงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ให้การต้อนรับและพบปะหารือกับนายยาว ฟริมพง อ๊าดโด้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอาหารและการเกษตร สาธารณรัฐกานา นางฟลอเรนซ์ อะโกนอร์ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐกานาประจำประเทศมาเลเซีย และ ดร.โจเซฟ เซี้ยว อะจีพอง ประธานบริหาร กลุ่มจ๊อสพอง (Jospong Group of Companies) หนึ่งในบริษัท Holding Company ที่ดำเนินธุรกิจผลิตและให้บริการด้านการจัดการของเสีย เทคโนโลยี และบริการทางการเงินในแอฟริกาและเอเชีย เกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการนำเข้าเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลการเกษตรจากประเทศไทย

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และปริมาณผลผลิตข้าวและสินค้าเกษตรในสาธารณรัฐกานา รองรับความต้องการอุปโภคบริโภคภายในประเทศและส่งออกไปตลาดแอฟริกาและเอเชีย ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566

error: Content is protected !!