fbpx
News update

Esri Thailand จัดงาน TUC NextGen2023 ชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่ เรียนรู้เปิดโลกเทคโนโลยี GIS

Onlinenewstime.com : Esri Thailand ผู้นำด้าน Location Intelligence พร้อมความเชี่ยวชาญในการพัฒนา ArcGIS ซอฟต์แวร์ชั้นนำระดับโลก จัดกิจกรรมพิเศษในรูปแบบ Virtual Event ในงาน TUC NextGen 2023

ภายใต้แนวคิด “GIS – Creating The World You Want to See” อัปเดตและเรียนรู้เทรนด์เทคโนโลยี GIS ที่พัฒนาเท่าทันทุกความก้าวหน้าของนวัตกรรมใหม่ๆ ของโลก พร้อมนำเสนอการประยุกต์ใช้ร่วมกับเทคโนโลยี Big Data, AI และ Digital Twin โดยมีอาจารย์ นักศึกษาและนักวิจัยกว่า 60 สถาบันเข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา

ภายในงาน Esri Thailand ได้ถ่ายทอดความรู้ และอัปเดตเทรนด์เทคโนโลยี GIS รวมถึงสาธิตการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี GIS ร่วมกับเทรนด์เทคโนโลยีต่างๆ ที่จะมาเป็นเครื่องมือพื้นฐานสำคัญที่ช่วยรับมือให้โลกของเรามีความยั่งยืนอย่างรอบด้าน เช่น Big Data Analytics, AI และ Living Digital Twin หรือการจำลองเมืองและสภาพแวดล้อมที่เสมือนจริง

แสดงผลข้อมูลจำลองทางกายภาพในทุกองค์ประกอบ อาทิ โครงสร้างของตัวอาคาร หรือโครงข่ายสาธารณูปโภค ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในการวางแผนและต่อยอดพัฒนาเมืองให้กลายเป็น Smart City

พร้อมแขกรับเชิญสุดพิเศษ คุณณัฐนภัส รชตะวิวรรธน์ CEO and Co-Founder Blendata ที่มาร่วมเปิดมุมมองใหม่ของเทคโนโลยี Big Data และ AI ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายธุรกิจ พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของเทคโนโลยียุคใหม่ที่กำลังมาแรงในขณะนี้ โดยมีอาจารย์ นักศึกษาและนักวิจัย กว่า 60 สถาบันทั่วประเทศให้ความสนใจเข้าร่วมงาน

งาน TUC Next Gen จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้าน GIS เพื่อเป็นพื้นฐานการทำงานในอนาคต และจุดประกายความคิดในการนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ พร้อมทั้งการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์จากเทคโนโลยี GIS

ค้นพบศักยภาพของ Location Intelligence เต็มรูปแบบได้ที่ www.esrith.com

error: Content is protected !!