fbpx
News update

ดีพร้อมนำคณะกรรมการฉลากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทยเยี่ยมชม PASAYA

พร้อมรับฟังแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอหมุนเวียน (Circular Textile)และการก้าวเข้าสู่โรงงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ณ บริษัท สิ่งทอซาติน จำกัด (PASAYA) สถานประกอบการที่ผ่านการรับรองและได้รับฉลากฯ โดยมีคุณชเล วุทธานันท์ กรรมการผู้จัดการ และทีมงานให้การต้อนรับ

โดยฉลากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย หรือ Thailand Textiles Tag นั้น เป็นเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) และได้รับการพัฒนาคุณภาพโดยผ่านการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสากล

เพื่อกระตุ้นผู้บริโภคให้เกิดความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) เสริมทัพนโยบาย Soft power ด้านแฟชั่น ของภาครัฐ สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคภายใต้มาตรฐานสินค้าไทย ควบคู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแนวคิด BCG Model เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สอบถามได้ที่ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ โทร. 0 2713 5492 – 9 ต่อ 542 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook : ฉลากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย และ www.thailandtextilestag.com

error: Content is protected !!