fbpx
News update

กรมพัฒน์ฯ ร่วมกับ NocNoc ประกาศรางวัลที่สุดแห่งปี “NocNoc Awards”

Onlinenewstime.com : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับ NocNoc มอบรางวัลผู้ประกอบการร้านค้า Home and Living รวม 27 รางวัล เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และเป็นแรงผลักดันให้ผู้ประกอบการยกระดับศักยภาพทางธุรกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า

พร้อมพัฒนาการบริการให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคดิจิทัลได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยส่งเสริมธุรกิจ e-Commerce ของไทยเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการมอบรางวัล ‘Seller of the year’ ว่า “กรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้ความสำคัญในการส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาด โดยใช้ e-Commerce เป็นเครื่องมือในการยกระดับศักยภาพธุรกิจ ขยายตลาด เพิ่มยอดขาย และแข่งขันได้ในยุคดิจิทัลอย่างยั่งยืน

ปีที่ผ่านมา กรมฯ ได้ร่วมกับ NocNoc แพลตฟอร์มสัญชาติไทยรายแรกด้าน Home & Living ต่อยอดและสร้างโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการ SMEs ไทยมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดแคมเปญ DBD x NocNoc Sharing to Inspire

เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการได้สร้างโอกาสทางการตลาดผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งใช้ประโยชน์จาก Digital Marketing ในการขยายการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าและสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก อย่างกว้างขวาง และสามารถปรับตัวในยุค Next Normal ตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่

นอกจากนี้ กรมฯ ยังได้มีโอกาสร่วมมอบรางวัล NocNoc Awards เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์ความสำเร็จของผู้ประกอบการที่มียอดขายและการเติบโตสูงสุด รวมทั้งผู้ประกอบการที่ได้รับการรีวิวยอดเยี่ยม

โดยผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลทั้งหมดจะได้รับเครื่องหมายรับรองการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ “DBD Registered” ซึ่งรับรองผู้ประกอบการที่ได้ยืนยันการมีตัวตนอยู่จริงในการทำธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้ร้านค้าและสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าและบริการมากขึ้น”

นางชลลักษณ์ มหาสุวีระชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เบ็ตเตอร์บี มาร์เก็ตเพลส จำกัด หรือ NocNoc กล่าวว่า “NocNoc ได้สร้างแพลตฟอร์มที่เปิดกว้างให้แบรนด์ ร้านค้า และผู้ขายสินค้า Home and Living ทุกราย ใช้เป็นช่องทางจัดจำหน่ายที่สามารถสร้างยอดขาย และเข้าถึงข้อมูลการตลาดเพื่อใช้ต่อยอดพัฒนาธุรกิจให้เติบโต โดยได้รับความร่วมมือจากคู่ค้าพันธมิตรที่อยู่เคียงข้างให้ความไว้วางใจ และเชื่อมั่นในแพลตฟอร์ม NocNoc มาโดยตลอด

การเติบโตที่ก้าวกระโดดของ NocNoc และคู่ค้าพันธมิตรที่ประกอบธุรกิจบนแพลตฟอร์ม นับเป็นโอกาสดีที่จะประกาศถึงความสำเร็จดังกล่าว ผ่านงาน ‘NocNoc Awards’ งานประกาศรางวัลที่สุดแห่งปีที่ NocNoc ตั้งใจมอบให้กับสุดยอดผู้ประกอบการร้านค้า Home and Living บนแพลตฟอร์มที่โดดเด่นในหลากหลายสาขา จากศักยภาพในการนำเสนอสินค้า บริการ และไอเดียในการตกแต่งบ้าน

พร้อมนำเสนอสิ่งใหม่ๆ ที่รองรับความต้องการของลูกค้าในแง่มุมของการอยู่อาศัย การตกแต่งบ้าน ไปจนถึงการแบ่งปันความพร้อมที่ตอบโจทย์ต่อธุรกิจ SMEs อื่นๆ ซึ่งนับเป็นความภูมิใจของ NocNoc ที่ได้ร่วมทำงานกับสุดยอดผู้ประกอบการร้านค้าทุกราย เพื่อร่วมกันเปลี่ยนแรงบันดาลใจในการแต่งบ้านให้กลายเป็นแรงบันดาลจริงได้ในทุกมิติ”

สำหรับ การมอบรางวัล NocNoc Awards ครั้งนี้ แบ่งกลุ่มรางวัลออกเป็น 4 กลุ่ม ประกอบไปด้วย “Seller of the year” รางวัลสุดยอดผู้ประกอบการที่มียอดขายและการเติบโตสูงสุดแห่งปี 2022 บนแพลตฟอร์ม NocNoc, “Top 5 sellers” รางวัลสุดยอดผู้ประกอบการที่มียอดขายดีสูงสุด 5 อันดับบนแพลตฟอร์ม NocNoc,

“Best reviews” รางวัลสุดยอดผู้ประกอบการที่ได้การรีวิวยอดเยี่ยมและไว้วางใจด้านสินค้าหรือบริการจากผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์ม NocNoc และ “Rising star” รางวัลสุดยอดผู้ประกอบการดาวรุ่งที่มีการเติบโตแห่งปี 2022

โดยการมอบรางวัลจะมีการแบ่งรางวัลทุกกลุ่มออกเป็น 3 หมวดหมู่ คือ Home Appliances, Home & Living และ Home Improvement มีผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 27 รางวัล

กรมฯ และ NocNoc หวังเป็นอย่างยิ่งว่างานในวันนี้ จะเป็นการจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ประกอบการรายอื่นๆ ได้นำไปเป็นแบบอย่างความสำเร็จจากการทำธุรกิจด้วย e-Commerce ผู้ที่ได้รับรางวัลจะเป็นต้นแบบและเป็นแรงผลักดันในการพัฒนาธุรกิจ

เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการ สามารถเข้าถึงและโดนใจผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น ตลอดจนต่อยอดขยายตลาดและยกระดับมูลค่าทางการค้าอย่างก้าวกระโดด” อธิบดี กล่าวทิ้งท้าย 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร. 0 2547 5959 สายด่วน 1570 หรือ www.dbd.go.th

error: Content is protected !!