fbpx
News update

อพท. ร่วมออกบูธในกิจกรรม “เยือนถิ่นพริบพรี สดุดีจอมราชัน แดนสร้างสรรค์อาหารไทย” งานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 36 ระหว่าง 17 – 26 มี.ค. 66

Onlinenewstime.com : องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดย สำนักงานพื้นที่พิเศษ 8 จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรี “เยือนถิ่นพริบพรี สดุดีจอมราชัน แดนสร้างสรรค์อาหารไทย”

ในงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 36 ระหว่างวันที่ 17 – 26 มีนาคม 2566 ณ บริเวณบนพระนครคีรี (เขาวัง) และบริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.4  โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566

สำหรับในงานครั้งนี้ อพท. ได้จัดนิทรรศการด้านการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ให้ผู้เข้าชมงานได้เรียนรู้วิถีวัฒนธรรมพื้นบ้านเมืองเพชรบุรีและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหาร ผ่านการลงมือทำด้วยตนเองและการสาธิตอาหารเด่นของชุมชน

เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างการรับรู้การเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของ UNESCO จังหวัดเพชรบุรี อาทิการปรุง ขนมตาล ยำหัวโหนด แกงจืดลูกตาลอ่อน แกงกุรุหม่า ลูกชุบโบราณ น้ำสามรส นักเก็ตปลาส้ม แกงหัวตาล ทองม้วนน้ำตาลโตนดและขนมข้าวตู จากชุมชนท่องเที่ยวที่ผ่านการพัฒนาศักยภาพจากอพท.

นอกจากนี้ยังนำเสนอกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อาทิ การตอกกระดาษ การเชิดหนังใหญ่ และการแสดงหนังใหญ่วัดพลับพลาชัยของเด็กและเยาวชน รวมถึงการจำหน่ายสินค้าชุมชนในงานพระนครคีรีอีกด้วย

ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถเยี่ยมชมนิทรรศการดังกล่าวในงานพระนครคีรี-เมืองเพชร โดยงานจะจัดถึงวันที่ 26 มีนาคม 2566 ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรี

error: Content is protected !!