fbpx
News update

8 วิธีการผ่อนคลายความเครียด

Onlinenewstime.com : มีวิธีปฏิบัติมากมาย หลายคนอาจเคยหาทางออก โดยกิจกรรม เช่น การเล่นดนตรี การฟังเพลง วาดรูป ปลูกต้นไม้ หรือออกกำลังกาย เหล่านี้เป็นวิธีการ ที่ไม่เจาะจง สามารถเลือกใช้ได้เมื่อเผชิญกับ “ความเครียดไม่รุนแรง ”

ส่วนวิธีต่อไปนี้ เป็นวิธีการในการลดความเครียด ในทางวิชาการ ซึ่งกรมสุขภาพจิต ได้แนะวิธีการฝึกผ่อนคลายความเครียด และการบริหารความเครียด   ซึ่งสามารถช่วยลดความเครียดได้ ขึ้นอยู่กับว่าใครใช้ได้ผลมากน้อยแค่ไหน

ซึ่งแน่นอนว่า เมื่อคนเรามีอาการเครียดเกิดขึ้นต่อเนื่องแล้วนั้น จะส่งผลต่อ  “กล้ามเนื้อ” ส่วนต่างๆ ของร่างกาย ที่จะหดเกร็ง และจิตใจจะวุ่นวายสับสนตามมา

ดังนั้น เทคนิคการผ่อนคลายความเครียดส่วนใหญ่ จึงเน้นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ และการทำจิตใจให้สงบเป็นหลัก ซึ่งวิธีที่จะนำเสนอในที่นี้ จะเป็นวิธีง่ายๆ สามารถทำได้ด้วยตัวเอง

8 วิธีการผ่อนคลายความเครียด

  1. การฝึกเกร็งและคลายกล้ามเนื้อ

  2. การฝึกการหายใจ

  3. การทำสมาธิเบื้องต้น

  4. การใช้เทคนิคความเงียบ

  5. การใช้จินตนาการ

  6. การทำงานศิลปะ

  7. การใช้เสียงเพลง

  8. การใช้เทปเสียงคลายเครียดด้วยตัวเอง

ลองนำวิธีคลายเครียดทั้งหมดนี้ ไปปฏิบัติดูก่อน และในขั้นต่อไปนั้น

หากรู้สึกว่าชอบวิธีไหนเป็นพิเศษ…….จึงค่อยนำไปฝึกฝน ด้วยความตั้งใจต่อไป ซึ่งตรงนี้มีเคล็ดลับ เพราะการฝึกสำหรับครั้งแรกๆนั้น อาจจะกลายเป็นความเครียดก็เป็นไปได้ เพราะ จิตใจอาจจะยังคอยพะวง อยู่กับขั้นตอนการฝึก จนรู้สึกว่าความเครียดยังไม่ได้รับการผ่อนคลาย ออกไปเท่าที่ควร

แต่เมื่อฝึกหลายครั้งจนเกิดความชำนาญ กิจกรรมที่ชื่นชอบจะช่วยคลายเครียดได้เป็นอย่างดี  : )

error: Content is protected !!