fbpx
Breaking News

60 นักปฏิรูปจาก 14 ปท. ทั่วโลกเร่งหาทางออกหลังวิกฤตโควิด-19 กระทบเด็กเสี่ยงหลุดออกจากระบบการศึกษา

Onlinenewstime.com : ผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 สร้างบาดแผลให้กับประชาชนทั่วโลกในระยะยาว อีกหนึ่งปัญหา ที่ถูกสังคมละเลยอยู่ในขณะนี้ คือปัญหาช่องว่างของความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ที่ยิ่งขยายตัวมากขึ้น จากการที่เด็กและเยาวชนกว่า 90% ทั่วโลกต้องออกจากระบบการศึกษาชั่วคราว

โดยข้อมูลจากสถาบันสถิติแห่งองค์การยูเนสโก (UIS) ชี้ว่ามีเด็กเยาวชนมากกว่า 263 ล้านคนทั่วโลกที่อยู่นอกระบบการศึกษา ทำให้นักปฏิรูปและนักวิชาการทั่วโลก ประเมินว่าความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา จะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นหลังจากวิกฤตโควิด-19 โดยจะมีเด็กหลายล้านคนเสี่ยงหลุดออกจากระบบการศึกษา

ในประเทศไทยพบว่า มีตัวเลขผู้ยากจนด้อยโอกาสอยู่ 4.3 ล้านคน เป็นนักเรียนยากจน 1.8-2 ล้านคน และเป็นเด็กที่หลุดออกนอกระบบการศึกษา 5-6 แสนคน หากมองในมิติที่กว้างขึ้น ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เป็นสาเหตุหลักที่จะกระทบสู่คุณภาพชีวิต ทั้งยังส่งผลต่อการพัฒนาประชากรที่มีคุณภาพอีกด้วย

กสศ.ในฐานะที่เป็นหนึ่งในองค์กร ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา จึงร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย  องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ธนาคารโลก (World Bank) Global Partnership for Education และ Save the children UNESCO และภาคีเครือข่าย จัดประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา:ปวงชนเพื่อการศึกษา (ALL FOR EDUCATION)  ในวันที่ 10-11กรกฎาคม 2563 ในรูปแบบออนไลน์ 

โดยภายในงานได้รับเกียรติจากนักปฏิรูป ผู้นำด้านการศึกษากว่า 60 คนจาก 14 ประเทศ อาทิ อมาตย เซน (Amartya Sen) นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล    ที่เชี่ยวชาญด้านการแก้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำ อลิส อัลไบร์ท (Alice Albright) ผู้จัดการกองทุนการศึกษาโลก หรือ Global Partnership for Education (GPE)  องค์กรที่มุ่งสนับสนุนการขจัดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในประเทศกำลังพัฒนามาแล้วกว่า 68 ประเทศ

อันเดรียส ชไลเคอร์ (Andreas Schleicher) ผู้ริเริ่มและอยู่เบื้องหลังการประเมินทักษะนักเรียนนานาชาติหรือ PISA และยังมี หนึ่งในผู้นำด้านการพัฒนาครูของภูมิภาคเอเชียจากประเทศสิงค์โปร์ นักการศึกษาชั้นนำจากฟินแลนด์ ร่วมประชุมเพื่อหาทางออก เพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ในวิกฤตโควิด-19 

ภายในงาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด และ ทรงปาฐกถาพิเศษเรื่อง สี่ทศวรรษ การทรงงานด้านการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก และเยาวชนด้อยโอกาส

งานประชุมดังกล่าว จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30-16:00 น. และ ในวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม เวลา 09:00-15:00 น. 

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนฟรีเพื่อเข้าประชุมออนไลน์ได้ที่ ลิงค์

Chinese (Simplified)EnglishThai
error: Content is protected !!