fbpx
Breaking News

5 ปัจจัยเสริมธุรกิจรับมือการเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัล

Onlinenewstime.com : Netizen เผยปี 2563 จะเห็นเทรนด์ใหม่ Social ERP เชื่อมการทำงานของระบบซอฟต์แวร์องค์กรเข้ากับโซลูชันอื่นๆ ทั้ง Social Banking, Social Workflow, Social CRM และ Social Sales พร้อมแนะ 5 ทางรอดองค์กร ประกอบด้วย การอัพเกรดซอฟต์แวร์ อบรมความรู้บุคลากร วางนโยบายหลักให้สนับสนุนการเปลี่ยนแปลง นำเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆแก่ตลาด และการเลือกใช้ที่ปรึกษามืออาชีพ นำพาไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ  

นายกฤษดา สาธุกิจชัย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร บริษัท เนทติเซนท์ จำกัด (Netizen) ประกอบธุรกิจที่ปรึกษาการวางระบบซอฟต์แวร์การบริหารจัดการทางธุรกิจ ERP (Enterprise Resource Planning)  เปิดเผยว่าในปี 2563 จะเป็นปีที่เทคโนโลยี เข้ามาสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับภาคธุรกิจอย่างมาก โดยเฉพาะวงการ ERP ในมิติใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่จะมาถึงในปี 2563 และอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

โดยจะเริ่มมีการเข้ามาของเทรนด์ ในเรื่องของ Social API ซึ่งสามารถทำงานร่วมกันกับระบบ ERP และสามารถนำไปสู่ปรากฎการณ์การเกิดขึ้นของ Social ERP เพื่อรองรับการเชื่อมต่อกับอีกหลายๆ Solutions ที่จะเกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน เช่น Social Banking, Social Workflow, Social CRM และ Social Sales เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้นในยุคดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน (Digital Transformation) ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

อย่างไรก็ตาม สำหรับภาคธุรกิจนั้น หากไม่มีการตั้งรับที่ดี ก็อาจจะทำให้พลาดโอกาสในการแข่งขัน รวมถึงทำให้ความสามารถในการแข่งขันถดถอยลงได้ ดังนั้นในฐานะที่ปรึกษาการวางระบบซอฟต์แวร์ จึงมีคำแนะนำสำหรับองค์กรเพื่อปรับตัวสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่จะถึง 5 ข้อดังนี้

  1. อัพเกรดซอฟต์แวร์บริหารจัดการ ทั้งระบบหน้าและหลังบ้าน ให้เป็นระบบที่ทันสมัย มีความยืดหยุ่น สามารถรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
  2. อบรมให้ความรู้บุคลากร ให้มีความรู้ความเข้าใจเท่าทันเทคโนโลยี ที่กำลังจะเปลี่ยนแปลง เพื่อนำไปสู่การปรับใช้และการให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. องค์กรต้องมีนโยบายที่เอื้อและสนับสนุนต่อการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ บ่อยครั้งที่พบว่า องค์กรไม่สามารถเดินตามแผนได้ เพราะนโยบายหลักไม่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลง เช่นด้านงบประมาณที่จำกัด เป็นต้น
  4. รู้จักนำเทคโนโลยี ไปสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับตลาดและผู้บริโภค เพื่อเป็นการก้าวขึ้นเป็นผู้นำในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล เช่น การนำเสนอรถยนต์ไร้คนขับ ในอุตสาหกรรมยานยนต์ การนำเสนอ Smart Home ในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ การนำเสนอภูมิศาสตร์อัจฉริยะ ในอุตสหกรรมโลจิสติกส์
  5. มีที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี เข้ามาช่วยให้องค์กรเดินไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้น และตรงเป้าหมายมากขึ้น เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่าองค์กรขนาดใหญ่หลายองค์กร แม้จะมีนโยบายการเปลี่ยนแปลงที่ดี แต่ไม่สามารถเดินไปถึงเป้าหมายได้ เพราะขาดความรู้ความเชี่ยวชาญ ทำให้สูญเสียงบประมาณและเวลา ซึ่งเป็นต้นทุนมหาศาลของธุรกิจในการก้าวให้ทันเทคโนโลยี ซึ่งหากมีที่ปรึกษามีอาชีพจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้

ล่าสุดบริษัท เนทติเซนท์ จำกัด (Netizen) ได้รับการแต่งตั้งเป็น SAP Platinum Partner  พาร์ทเนอร์ระดับสูงสุดของ SAP และยังได้รับการคัดเลือกสู่การเป็นสมาชิก United VARs พันธมิตรของ SAP ซึ่งเป็นเครือข่ายพันธมิตรผู้ให้บริการโซลูชั่นของเอสเอพีจากทั่วโลก โดย Netizen เป็นองค์กรเดียวในประเทศไทย ที่เป็นสมาชิกภายใต้เครือข่ายนี้ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ โดยได้รับคัดเลือกสู่การเป็นสมาชิก Global VAR (Value-Added Reseller) ของ United VARs นับเป็น 1 ใน 15 บริษัท ที่เป็นตัวแทนของทวีปเอเชีย

โดยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนผู้เชี่ยวชาญ ด้านการวางระบบซอฟต์แวร์ SAP ERP จากในแต่ละประเทศทั่วโลก ทำให้ Netizen กลายหนึ่งในองค์กรผู้เชี่ยวชาญ ด้านการวางระบบซอฟต์แวร์ SAP ERP ที่พร้อม สร้างสรรค์ แลกเปลี่ยน นวัตกรรม เทคโนโลยีระดับโลก ร่วมพัฒนาวงการ ERP ระหว่างกลุ่มสมาชิก United VARs ทั่วโลก เพื่อก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีครั้งสำคัญในประเทศไทย และระดับภูมิภาคอาเซียน


ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมาชิก United VARs

 หลักสำคัญของการรวมกลุ่มสมาชิก United VARs ที่มีความสามารถพิเศษในแต่ละประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างเพื่อนร่วมสมาชิกด้วยกันดังนี้

1. Technologies & Solutions เทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่  ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ๆ แบ่งปันองค์ความรู้เรื่องการพัฒนาระบบ SAP ERP ให้ใช้งานได้จริง ในทุกอุตสาหกรรม ค้นหาโซลูชัน ที่ตอบโจทย์ความคุ้มค่าในการลงทุนระบบ ERP อย่างสูงสุด

 2. Consultant การผสมผสานความรู้และประสบการณ์ จากทีม Consultant ในหลากหลายประเทศ ที่มีประสบการณ์เฉพาะทาง ให้คำปรึกษาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การบริการ ที่จะสามารถตอบโจทย์ และครอบคลุมทุกปัญหาในทุกโซลูชันอย่างครบวงจร

3. Customer โอกาสในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้า ทั้งในประเทศ  และต่างประเทศทั่วโลก ด้วยบริการและระบบการใช้งาน SAP ERP ที่สร้างประโยชน์และประสบการณ์ที่ดีให้กับองค์กร ช่วยแก้ Pain Point ภายในองค์กร ได้อย่างสมบูรณ์แบบ และเข้าถึงทุกกระบวนการทำงาน ในแต่ละแผนก และเข้าใจถึงกระบวนการทางธุรกิจ ของแต่ละลูกค้าในแต่ละประเภทอุตสาหกรรมได้อย่างตรงจุดมากที่สุด

 4. Implementation Knowledge ความรู้ในการวางระบบ ควบคู่ไปกับการปรับใช้การทำงานในรูปแบบ Localization ทั้งในด้านทรัพยากร ข้อกำหนดและภาษา เพื่อให้เหมาะสมกับธุรกิจขนาดกลาง ในทุกภูมิภาคทั่วโลก

ในปัจจุบัน United VARs มีกลุ่มสมาชิกกว่า 50 ราย ซึ่งประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญ และที่ปรึกษาด้านการวางระบบ SAP กว่า 10,000 รายใน 90 ประเทศทั่วโลก พร้อมให้บริการ และดูแลลูกค้าระบบ SAP กว่า 8,000 ราย จำนวนกว่า  8,000 โครงการ ที่ครอบคลุมกว่า 100 โซลูชันในทุกอุตสาหกรรมทั่วโลก

Chinese (Simplified)EnglishThai
error: Content is protected !!