fbpx
News update

27 กพ. – 2 มีค.นี้ เตือน 7 จังหวัดภาคใต้ เตรียมรับมือฝนตกหนักและคลื่นลมแรง

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสาน 7 จังหวัดภาคใต้

เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักและคลื่นลมแรงในช่วงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2560

จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศ และเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิด

พร้อมจัดชุดเคลื่อนที่เร็ว และเครื่องมืออุปกรณ์ให้พร้อมปฏิบัติการ เผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทันทีที่เกิดสถานการณ์ภัย

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบสภาพอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่า มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักบางพื้นที่ ส่วนคลื่มลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น

โดยอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไป มีคลื่นสูง 2 – 3 เมตร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงได้ประสาน 7 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

รวมถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงภัย

เตรียมพร้อมรับมือฝนตกเพิ่มขึ้น ฝนตกหนักบางพื้นที่ และคลื่นลมแรงในช่วงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2560 โดยจัดเจ้าหน้าที่และมิสเตอร์เตือนภัยติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด เฝ้าระวังสถานการณ์ภัยตลอด 24 ชั่วโมง

พร้อมทั้งจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ชุดเผชิญเหตุ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ทีมกู้ชีพกู้ภัยประจำตำบลชุดกู้ชีพกู้ภัยทางน้ำและทางทะเล รวมถึงเครื่องมืออุปกรณ์ประจำพื้นที่เสี่ยง ให้พร้อมปฏิบัติเผชิญเหตุ และช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทันทีที่เกิดภัย

อีกทั้งประสานแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยบริเวณที่ลาดเชิงเขา ที่ราบต่ำริมน้ำไหลผ่าน บริเวณริมชายฝั่งทะเล พื้นที่เสี่ยงภัยของจังหวัด พื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ

รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวทางน้ำและทางทะเล สถานประกอบการริมชายหาดให้เตรียมการป้องกันและระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและคลื่นลมแรง

โดยดำเนินการผ่านวิทยุกระจายเสียง เสียงตามสาย หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน เครือข่ายวิทยุสมัครเล่น สถานีโทรทัศน์ เคเบิ้ลทีวี และสื่อสังคมออนไลน์

สำหรับชาวเรือบริเวณ อ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วง 27 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2560

ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากฝนตกหนักและคลื่นลมแรงสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป

error: Content is protected !!