fbpx
News update

10 ประเทศที่มีจำนวน “ประชากรมากที่สุดในโลก” ปี 2021

Onlinenewstime.com : ปี 2021 ที่โลกยังคงเผชิญปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางอัตราการเสียชีวิตที่สูงจนน่าวิตก พร้อมๆไปกับการรณรงค์ให้ฉีดวัคซีนที่ทยอยพัฒนาออกมาเพื่อรับมือกับวิกฤต

ปัจจัยต่างๆล้วนส่งผลต่อจำนวนประชากรทั่วโลก มาดูกันว่าใน 2021 มีแนวโน้มเป็นอย่างไร โดย กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้รายงานข้อมูลประชากรโลกไว้ดังนี้

ประชากรของแต่ละภูมิภาค

จำนวนประชากรตามภูมิภาค เริ่มจากทวีปเอเชีย ที่ยังคงเป็นภูมิภาคที่มีประชากรหนาแน่นที่สุด โดยมีสัดส่วน 59% ของจำนวนประชากรโลก

ในขณะที่ทวีป ที่มีประชากรหนาแน่นรองลงมาตามลำดับ คือ ทวีปแอฟริกามีประชากร สัดส่วน 17% อเมริกา สัดส่วน 13% ยุโรป สัดส่วน 10%  และโอเชียเนีย (Oceania) ประมาณ 1%

10 ประเทศที่มีประชากรมากที่สุด

แน่นอนว่าประเทศจีน ครองตำแหน่งประเทศที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดในโลกมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยจำนวนประชากรในปี 2021  1,418.11 ล้านคน (18.46% ของประชากรทั้งหมดในโลก)

สำหรับอันดับ 2 นั้น เป็นประเทศอินเดีย ที่ผ่านมาแม้จะผ่านวิกฤตความสูญเสียจากโควิด-19 โดยอินเดียมีจำนวนประชากรทั้งหมดที่ 1,319.99 ล้านคน (18.12% ของประชากรโลก)

อันดับ 3 คือประเทศสหรัฐอเมริกา มีจำนวนประชากรประมาณ 330.69 ล้านคน (4.3% ของประชากรโลก)

อันดับ 4 และ 5 คือ อินโดนีเซีย และบราซิล (272.25 ล้านคน และ 212.60 ล้านคน)  

ประเทศที่มีจำนวนประชากรอันดับที่ 6-10 ได้แก่ ปากีสถาน, ไนจีเรีย, บังคลาเทศ, รัสเซีย และเม็กซิโกตามลำดับ

error: Content is protected !!