fbpx
News Update

“แบรนด์” เชิญชวนน้องๆ นักศึกษาเริ่มต้นเป็นผู้ให้

นาวาโทหญิงแพทย์หญิง อุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย นางมธุวลี สถิตยุทธการ ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่  (ประเทศไทย) จำกัด

แถลงข่าวเปิดโครงงาน “แบรนด์…ยังบลัด พลังเลือดใหม่” ประจำปี 2561 เพื่อเชิญชวนน้องๆ นักศึกษา เริ่มต้นเป็นผู้ให้ ด้วยการบริจาคโลหิต ด้วยความสมัครใจไม่หวังสิ่งตอบแทน และเพิ่มผู้บริจาคโลหิตรายใหม่ เพื่อมีโลหิตสำรองเพียงพอสำหรับช่วยชีวิตผู้ป่วย

โดยมี ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน นางสาวพุดตาน พงศ์พัฒนาไพบูลย์ วิชยุตม์ ลิ่มรัตนะมงคลผศ.(พิเศษ) ดร.อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ ร่วมงานดังกล่าว ณ ห้องจุมภฏ 1 – 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

error: Content is protected !!