fbpx
News Update

เนสท์เล่ บริษัทที่มีผลิตภัณฑ์ “ทางเลือกสุขภาพ” มากที่สุดของไทยในปี 61

onlinenewstime.com : โครงการสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” จัดขึ้นโดยความร่วมมือของ มูลนิธิส่งเสริมโภชนาการในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข และสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

ซึ่ง สัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” เป็นรูปแบบสัญลักษณ์อย่างง่าย บนฉลากของผลิตภัณฑ์ เพื่อแสดงว่าอาหารหรือเครื่องดื่มนั้น ได้ผ่านเกณฑ์พิจารณาโภชนาการ อันเข้มงวดจากนักโภชนาการแล้วว่า มีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสม

โดยเฉพาะในเรื่องปริมาณน้ำตาล ไขมัน และเกลือ (โซเดียม) ผลิตภัณฑ์ที่ได้สัญลักษณ์นี้ จึงเป็นทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพ เป็นตัวช่วยให้ผู้บริโภคตัดสินใจ เลือกบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่ลดหวานมันเค็ม

ซึ่งปัจจุบันเนสท์เล่ เป็นบริษัทอาหารและเครื่องดื่ม ที่มีผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง ได้รับสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” มากที่สุดในประเทศไทย จำนวน 44 รายการ (ข้อมูลจากโครงการสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561)

นายวิคเตอร์ เซียห์ ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร เนสท์เล่ อินโดไชน่า ประกาศฉลองความสำเร็จของเนสท์เล่ ในฐานะบริษัทอาหารและเครื่องดื่ม ที่มีผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรองสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” มากที่สุดในประเทศไทย ประจำปี 2561 ถึง 44 รายการ

“เรามุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ผ่านแบรนด์ชั้นนำโดยคำนึงถึงทั้งคุณค่าทางโภชนาการต่อสุขภาพ และรสชาติที่อร่อยถูกใจ ไม่ว่าจะเป็น ผลิตภัณฑ์เนสกาแฟ อเมริกาโน่ เนสกาแฟ แบล็ค ไอซ์ ไมโล ทรีอินวัน สูตรน้ำตาลน้อย เนสวิต้า นมตราหมี ยูเอชทีรสจืด

รวมถึง 14 ผลิตภัณฑ์ของไอศกรีมเนสท์เล่ ภายใต้แบรนด์เอสกิโม ไมโล และลาฟรุ๊ตต้า ซึ่งล้วนแล้วแต่ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคไทย อย่างดีเยี่ยม เนสท์เล่จะเดินหน้าในการพัฒนาและนำเสนอนวัตกรรม “ทางเลือกสุขภาพ” อย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อขับเคลื่อนเจตนารมณ์ของเนสท์เล่ (Nestlé Purpose) ในการเพิ่มพูนคุณภาพชีวิต เสริมสร้างสุขภาพดีสู่อนาคต (Enhancing quality of life and contributing to a healthier future) ให้กับผู้บริโภคไทยอย่างต่อเนื่องต่อไป”

error: Content is protected !!