fbpx
News Update

ระวังมิจฉาชีพ “แอบอ้างชื่อกรมศุลกากร” ขายสินค้าผ่านโซเชียลมีเดีย

พบเพจแอบอ้างหลอกลวง ขายสินค้าของกรมศุลกากร บนโซเชียล เตือนอย่าหลงเชื่อ ของกลางที่ตกเป็นของแผ่นดิน แล้วจะสามารถจำหน่ายได้โดย 6 วิธีการเท่านั้น

นายกรีชา เกิดศรีพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง รองโฆษกกรมศุลกากร กล่าวว่า ตามที่ในโลกโซเชียลมีเดีย มีการโฆษณาขายสินค้าแบรนด์เนม และแอบอ้างด้วยการนำภาพของผู้บริหารกรมศุลกากร หรือภาพเหตุการณ์การจับกุม นำมาใช้เพื่อการโฆษณาสินค้าเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือนั้น

ซึ่งกรณีดังกล่าวกรมศุลกากร ได้แจ้งเตือนไปหลายครั้ง และได้รับความร่วมมือจากสื่อมวลชนในการเผยแพร่ข้อมูลการแจ้งเตือนของกรมศุลกากรเป็นอย่างดี

แต่เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ยังพบมีการแอบอ้างชื่อกรมศุลกากรขายสินค้าผ่านทางโซเชียลมีเดียอีก

CR . เพจกรมศุลกากร : The Customs Department

กรมศุลกากรจึงขอแจ้งเตือนประชาชนอีกครั้งว่า ในการดำเนินการเกี่ยวกับของกลางที่ตกเป็นของแผ่นดินแล้วจะสามารถจำหน่ายได้โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังนี้

(1) ขายทอดตลาด

(2) ขายคืนเจ้าของ

(3) ขายปันส่วน

(4) ส่งมอบส่วนราชการ

(5) ทำลาย

(6) วิธีการอื่นๆ ตามอนุมัติอธิบดี

ทั้งนี้ให้ดำเนินไปตามระเบียบกรมศุลกากร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจำหน่ายของกลาง พ.ศ. 2560 โดยกรมศุลกากรจะประกาศให้ทราบอย่างเป็นทางการ และจะดำเนินการ โดยกรมศุลกากร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากกรมศุลกากรเท่านั้น พร้อมทั้งดำเนินการชำระภาษีโดยมีเอกสารหลักฐานการชำระโดยกรมศุลกากรที่ชัดเจนตามกฎหมาย

สำหรับกรณีดังกล่าว เป็นการแอบอ้างหลอกลวงโดยมิจฉาชีพทำให้เกิดความเสียต่อประชาชนและกรมศุลกากร ซึ่งในขณะนี้กรมศุลกากรได้ดำเนินการรวบรวมเพจต่างๆ ที่ปรากฏบนโซเชียลดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำความผิดต่อไป

หากมีข้อสงสัย หรือไม่แน่ใจเกี่ยวกับการดำเนินการใดๆ ทางกรมศุลกากร สามารถติดต่อสอบถาม ข้อมูลทางศุลกากรได้ที่ Customs Call Center 1164 หรือทาง e-mail : 1164@customs.go.th

error: Content is protected !!