fbpx
News Update

นั่ง “เรือไฟฟ้าโดยสาร” ลำแรกของประเทศไทย ในคลองผดุงกรุงเกษม

onlinenewstime.com : “เรือไฟฟ้าโดยสาร” ลำแรกของประเทศไทย เป็นผลงานของ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ผู้ให้บริการระบบขนส่งมวลชนทางน้ำ ของ กรุงเทพมหานครโดยร่วมกับ บริษัทมาริอาร์ท ประเทศไทย จำกัด

ทดลองการเดินเรือไฟฟ้า เป็นเวลา 1 ปี โดยได้ดัดแปลงเรือโดยสารภาษีเจริญจำนวน 1 ลำ จากระบบน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นระบบไฟฟ้าเต็มรูปแบบ

การเปิดตัว “Electric Boat 100% กรุงเทพธนาคม” หรือ “เรือไฟฟ้าโดยสาร” ลำแรกของประเทศไทย โดยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ในการใช้พลังงานไฟฟ้าสำหรับการสัญจรทางน้ำในคลองทางน้ำในคลองต่าง ๆ ทั่วกรุงเทพมหานคร เพื่อลดมลภาวะทางกลิ่น-เสียง และลดการใช้พลังงานน้ำมัน เป็นการใส่ใจสิ่งแวดล้อมที่ดี

ในด้านคุณลักษณะของเรือ ใช้เครื่องยนต์ระบบไฟฟ้า 2 x Torqeedo Cruise 10.0 RXL 10,000 W 48V จากประเทศเยอรมัน ซึ่งเป็นผู้นำในการผลิตเครื่องยนต์ไฟฟ้าอันดับหนึ่งในยุโรป ซึ่งใช้ในเรือโดยสารและท่องเที่ยวทั่วโลก

ส่วนด้านความปลอดภัย แบตเตอรี่เรือ ใช้เทคโนโลยีด้านความปลอดภัยสูง สามารถกันน้ำได้ เมื่อแรงดังน้ำสูงขึ้นแบตเตอรี่จะทำการตัดระบบ และหากเกิดไฟฟ้ารั่วกระแสไฟฟ้าจะไม่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์ เนื่องจากมีกำลังไฟออกมาแค่ 48V

ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป เรือลำดังกล่าวจะใช้ในการรับส่งผู้โดยสารในคลองผดุงกรุงเกษม ตั้งแต่ท่าเรือสถานีรถไฟหัวลำโพงไปยังท่าเรือวัดเทวราชกุญชร ที่ทางกรุงเทพมหานคร จะเปิดให้บริการฟรี

CR : KrungthepThanakom

error: Content is protected !!