fbpx
News Update

โลตัส เปิดโครงการ “ข้าวกล่องเต็มอิ่ม เติมยิ้มร้านอาหาร” ร้านที่ถูกปิดช่วยปรุงอาหาร 1 แสนกล่อง แจกจ่ายผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ข้าวกล่องเต็มอิ่ม เติมยิ้มร้านอาหาร

Onlinenewstime.com : โลตัส เปิดแพลตฟอร์มให้มูลนิธิและเครือข่ายจิตอาสา ลงทะเบียนรับข้าวกล่องไปส่งต่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในจังหวัดสีแดงเข้ม ภายใต้โครงการ “ข้าวกล่องเต็มอิ่ม เติมยิ้มร้านอาหาร” โดยให้ร้านอาหารในศูนย์อาหาร ที่ปิดบริการตามนโยบายภาครัฐเป็นผู้ปรุงอาหาร เพื่อสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ

นายสมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย ประธานคณะผู้บริหารธุรกิจโลตัส ประเทศไทย กล่าวว่า “จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยที่ยังคงทวีความรุนแรงขึ้น มีผู้ติดเชื้อ และกลุ่มเสี่ยงที่กักตัวที่บ้าน และผู้ยากไร้ที่ขาดแคลนอาหาร

นอกจากนั้น ผู้ประกอบการร้านอาหารขนาดเล็กในห้างสรรพสินค้าและศูนย์อาหารใน 13 จังหวัดสีแดงเข้ม ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ตามมาตรการภาครัฐ ก็ประสบปัญหาขาดรายได้ จึงเป็นที่มาของโครงการ ข้าวกล่องเต็มอิ่ม เติมยิ้มร้านอาหาร

โดยในเดือนสิงหาคม 2564 โลตัสจะว่าจ้างผู้ประกอบการร้านอาหารรายย่อย ปรุงอาหารจำนวน 100,000 กล่อง แจกจ่ายใน 10 จังหวัดสีแดงเข้ม ที่มีสาขาของโลตัสตั้งอยู่ เพื่อให้มูลนิธิและเครือข่ายจิตอาสามารับ เพื่อไปส่งมอบให้กับผู้ป่วยหรือผู้ที่ยากไร้ต่อไป

โลตัส ขอเชิญชวนมูลนิธิและเครือข่ายจิตอาสา แจ้งความประสงค์ขอรับข้าวกล่องผ่านช่องทางออนไลน์ https://forms.office.com/r/BUB62YA9JE โดยจะได้รับการติดต่อจากสาขาเพื่อรับข้าวกล่องต่อไป”

10 จังหวัดที่ร่วมโครงการ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดสงขลา จังหวัดนครปฐม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดชลบุรี

Chinese (Simplified)EnglishThai
error: Content is protected !!