fbpx
Breaking News

ทำความสะอาดบ่ออนุบาลเต่าและปะการัง

Onlinenewstime.com : โคเซ่ “KOSE’ ” แบรนด์เครื่องสำอางชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น จัดกิจกรรมเพื่อการ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง กับโครงการ Save the blue Project  (เซฟ เดอะ บลู โปรเจค)

สำหรับในปี 2020 นี้ ถือว่าเป็นการจัดกิจกรรมนี้ ครบรอบ 10 ปีสำหรับโครงการ โดย นายยูทากะ นาคาจิมกรรมการผู้จัดการ บริษัท โคเซ่ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วย นายคะวะฮะระ เคอิจิโร่ ทีมผู้บริหาร และพนักงาน ของทางบริษัท โคเซ่ ประเทศไทย ได้เข้าร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดบ่ออนุบาลเต่า ทำความสะอาดปะการัง เพื่อเตรียมความพร้อมให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยฯ

รวมถึงการร่วมปลูกปะการัง และปล่อยเต่ากลับคืนสู่ทะเล และทำกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่าง บริษัท  โคเซ่ (ประเทศไทย) จำกัด และ ทีม ศูนย์วิจัย​ฯ ที่ร่วมมือกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู สัตว์ทะเลหายาก และสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลไทยเป็นปีที่ 10 อีกด้วย

นอกจากนี้ทางบริษัท โคเซ่ (ประเทศไทย) จำกัด ยังได้มอบอุปกรณ์สำหรับใช้ในการดูแลเต่าทะเล, สัตว์ทะเลหายาก และเพาะพันธ์เพิ่มจำนวนปะการัง ให้กลับคืนสู่ธรรมชาติอย่างสมบูรณ์ตามระบบนิเวศน์

รวมเป็นมูลค่า110,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ให้กับศูนย์วิจัยฯ ณ บริเวณ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกเกาะมันใน จังหวัดระยอง เพื่อสำหรับใช้ในการสำรวจทรัพยากรใต้ท้องทะเล ในการเพาะพันธ์เพิ่มจำนวนปะการัง และ เต่าทะเลให้กลับคืนสู่ธรรมชาติตามระบบนิเวศน์ต่อไป

นายยูทากะ นาคาจิมะ  กล่าวว่า “สำหรับโครงการSave the Blue Project นี้ทางบริษัทฯ จัดขึ้นมามีความมุ่งเน้นเรื่องรณรงค์ ส่งเสริม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล เพื่อให้การดูแลและฟื้นฟูธรรมชาติทางทะเลเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ธรรมชาติทางท้องทะเลสมบูรณ์ต่อไป

เพราะเราตระหนักถึงความสำคัญ ของระบบนิเวศน์ทางท้องทะเล ที่เป็นสิ่งหนึ่งของระบบนิเวศน์ทางธรรมชาติ นอกจากนี้ ในปีนี้ เรายังสร้างมิตรภาพ ระหว่างพนักงานของบริษัทฯ กับเจ้าหน้าที่ทางศูนย์ฯ เพื่อให้พนักงานของเราได้เห็น และตระหนักถึงความสำคัญของกิจกรรมนี้ร่วมกันอีกด้วย

ซึ่งเราหวังว่า โครงการที่ทางบริษัทฯ จัดขึ้นมา จะมีส่วนช่วยสนับสนุนศูนย์วิจัยฯ ในการวิจัย ดูแล และพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทย ฝั่งตะวันออกต่อไปนะครับ”

นายสุเทพ เจือละออง นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก กล่าวว่า “ ทางศูนย์วิจัยฯ ต้องขอขอบคุณทาง บริษัท  โคเซ่ (ประเทศไทย) จำกัด ที่จัดโครงการ “Save the Blue Project ซึ่งได้จัดกิจกรรมนี้กับทางศูนย์ฯ มายาวนานถึง 10 ปี ทำให้ทางศูนย์ได้พัฒนา และ ติดตามผลการพัฒนาโครงการนี้ได้อย่างต่อเนื่อง และได้ร่วมกันพัฒนาระบบนิเวศน์ทางท้องทะเล ให้เป็นไปได้ด้วยดี เพื่อให้ท้องทะเลไทย ได้มีธรรมชาติทางทะเลได้อย่างสมบูรณ์ต่อไปอีกนาน”

Chinese (Simplified)EnglishThai
error: Content is protected !!