fbpx
News update

โครงการ Care@Home โดยกรุงเทพประกันชีวิต มอบชุดเวชภัณฑ์ พร้อมแนะแนวทางดูแลสุขภาพในสถานการณ์โควิด-19

Onlinenewstime.com : จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบัน แม้ในภาพรวมของความรุนแรงจะบรรเทาลงจากการได้รับวัคซีนป้องกัน แต่แนวโน้มจำนวนผู้ติดเชื้อยังคงเพิ่มสูงขึ้น

นอกเหนือจากการพัฒนาแบบประกันสุขภาพที่ให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุม และเหมาะสมกับคนทุกกลุ่มแล้ว กรุงเทพประกันชีวิตได้มอบบริการเสริมด้านสุขภาพครบวงจร (BLA Health Services) เพื่อช่วยดูแลและบรรเทาความกังวลทั้งในยามเจ็บป่วย

พร้อมเดินหน้าส่งความห่วงใยผ่านโครงการ Care@Home อย่างต่อเนื่อง ด้วยการมอบชุดเวชภัณฑ์ ให้ผู้เอาประกันของกรุงเทพประกันชีวิตที่เป็นผู้ป่วยโควิด-19 สามารถใช้ดูแลตนเองระหว่างการรักษา

ด้าน นายแพทย์เพชร สมบูรณ์กุลวุฒิ ผู้บริหารศูนย์บริการการแพทย์ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า สถานการณ์ในปัจจุบันที่มีผู้ป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวนมาก อีกทั้งการแพร่กระจายของเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนที่สามารถแพร่ได้ง่าย

การให้ความสำคัญในเรื่องการดูแลสุขภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรละเลย โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาวที่กำลังจะถึงนี้ หากมีการเดินทางท่องเที่ยว ที่มีการรวมกลุ่ม ขอแนะนำเป็นการอยู่ในสถานที่โปร่ง อากาศถ่ายเทสะดวก พร้อมใส่หน้ากากล้างมืออย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ

ทีมบุคลากรทางการแพทย์จากศูนย์บริการการแพทย์ กรุงเทพประกันชีวิต ได้แนะ 4 วิธีปฏิบัติง่าย ๆ ในการดูแลตัวเองและคนรอบข้าง ดังนี้

1. หากยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น หรือยังฉีดไม่ครบ แนะนำให้รับการฉีดวัคซีนตามคำแนะนำของแพทย์

2. ป้องกันตนเองด้วยมาตรการพื้นฐาน เช่น การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือ และการเว้นระยะห่าง เป็นต้น โดยเฉพาะขณะอยู่ในพื้นที่ปิด เช่น รถโดยสารสาธารณะ

3. แนะนำให้แยกอาหารเป็นชุดของแต่ละบุคคล หากทำไม่ได้ แนะนำให้ใช้ช้อนกลางอย่างเคร่งครัด และไม่รับประทานอาหารร่วมวงกัน

4. เมื่อมีอาการที่สงสัยว่าอาจจะติดเชื้อ หรือมีประวัติเสี่ยง ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ แนะนำให้ตรวจคัดกรองด้วย ATK หรือไปพบแพทย์

นอกจากนี้ กรุงเทพประกันชีวิตยังมีบริการ Health Services ที่ลูกค้าสามารถใช้บริการเพื่อความสะดวก ปลอดภัยในสถานการณ์โควิด-19 เช่น บริการการแพทย์ฉุกเฉิน Medevac Hotline การบริการที่เป็นความร่วมมือระหว่างกรุงเทพประกันชีวิต และโรงพยาบาลเครือ BDMS 

พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าทุกราย ที่ต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์แบบเร่งด่วน โดยสามารถเบิกเคลมค่าใช้จ่ายได้ตามสิทธิ์ที่กำหนดในกรมธรรม์ บริการพบแพทย์ออนไลน์ Telemed Plus จากโรงพยาบาลพันธมิตรชั้นนำ

ซึ่งตอบโจทย์ในสถานการณ์ช่วงนี้เป็นอย่างมาก อีกทั้งยังช่วยประหยัดเวลา และลดระยะเวลาในการเดินทางมายังโรงพยาบาล พร้อมส่งยาถึงบ้าน และติดตามผลการรักษา

โดยสามารถเบิกเคลมความคุ้มครองผู้ป่วยนอก (OPD) ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันสุขภาพทั้งแบบรายสามัญและแบบรายกลุ่มที่มี และ บริการผู้ช่วยทางการแพทย์ภายในประเทศไทย โดยผู้เอาประกันภัยที่ถือกรมธรรม์สามัญที่มีสัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพที่กำหนด สามารถรับบริการคำแนะนำด้านการแพทย์ทางโทรศัพท์ได้ตลอด 24 ชม. โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

สำหรับลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ของกรุงเทพประกันชีวิตทั้งรายสามัญและรายกลุ่ม ที่ตรวจพบเชื้อโควิด-19 และอยู่ในการรักษาแบบ Home Isolation สามารถติดต่อมายังโครงการ BLA Health Partner Care@Home เพื่อขอรับชุดเวชภัณฑ์สำหรับดูแลตัวเอง ผ่านอีเมล blahealthpartner@bangkoklife.com โดยแจ้งข้อมูลดังนี้

– ชื่อ-นามสกุล / เลขที่บัตรประชาชน

– ที่อยู่ปัจจุบันที่ต้องการให้จัดส่งชุดเวชภัณฑ์

– ภาพถ่ายยืนยันผล พร้อมระบุวันที่ตรวจโควิด-19

– เบอร์โทรศัพท์ / อีเมล

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขและความคุ้มครองการรักษากรณีติดเชื้อ COVID-19 ของกรุงเทพประกันชีวิตได้ที่ เว็บไซต์ https://bit.ly/BLA-Covid-Support กรุงเทพประกันชีวิตขอส่งกำลังใจให้ประชาชนทุกกลุ่ม

ร่วมฝ่าสถานการณ์โควิดและปลอดภัยไปด้วยกัน

error: Content is protected !!