fbpx
Breaking News

โครงการคนละครึ่งเริ่มลงทะเบียนเป็นวันแรก จำกัดไม่เกิน 10 ล้านคน

คนละครึ่ง

Onlinenewstime.com : เริ่มวันนี้โครงการ “คนละครึ่ง” สำหรับประชาชนทั่วไปที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป (เฉพาะผู้ที่ไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) ซื้อสินค้ากับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ รัฐช่วยจ่าย 50% ผู้เข้าร่วมโครงการจ่ายเอง 50% โดยใช้จ่ายได้วันละ 150 บาท รวมแล้วไม่เกิน 3,000 บาท ตลอดโครงการ จำกัดไม่เกิน 10 ล้านคน หรือจนกว่าสิทธิจะเต็ม

3 ขั้นตอนการลงทะเบียน

  1. ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง .com โดยกรอกข้อมูลชื่อ-สกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด และเบอร์โทรศัพท์ที่จะติดตั้งแอปพลิเคชันเป๋าตัง /รอรับ SMS แจ้งผลการลงทะเบียน และติดตั้งแอปพลิเคชัน เป๋าตังพร้อมยืนยันตัวตนในการใช้สิทธิโครงการ
  2. เมื่อดำเนินการครบถ้วนแล้ว สามารถใช้จ่ายกับร้านค้าที่ติดตั้งแอปพลิเคชัน ถุงเงินที่เข้าร่วมโครงการเพื่อรับสิทธิ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563 ระหว่างเวลา 06.00น. – 23.00น.
  3. ผู้ได้รับสิทธิ์จะต้องเริ่มใช้จ่ายภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ตนได้รับ SMS แจ้งรับสิทธิ์หรือวันที่เปิดให้เริ่มใช้จ่ายตามโครงการ มิเช่นนั้นจะถูกตัดสิทธิ์และไม่สามารถลงทะเบียนได้อีก

ความพร้อมของระบบรองรับการลงทะเบียน

มาตรการสนับสนุนการใช้จ่าย ซื้อสินค้าของรัฐ มักเกิดปัญหาในด้านระบบการลงทะเบียนนั้นนายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รองโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ระบบการลงทะเบียนและแอปพลิเคชันต่าง ๆ ของโครงการคนละครึ่งมีความพร้อมแล้วสำหรับการเปิดรับลงทะเบียนของประชาชนที่สนใจเข้าร่วม

ทั้งนี้โครงการคนละครึ่งของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มีการพัฒนา โดยมีการขยาย bandwidth เพื่อรองรับการลงทะเบียนของประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการได้พร้อมกัน 100,000 คนต่อวินาที และไม่ได้มีการจำกัดผู้เข้าลงทะเบียนต่อวัน

เงื่อนไขผู้ลงทะเบียน

ประชาชนที่มีสัญชาติไทยอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในวันลงทะเบียน มีบัตรประจำตัวประชาชน และไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งได้รับสิทธิ์จากโครงการอื่นแล้ว ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ โดยสามารถลงทะเบียนได้ต่อเนื่องจนกว่าจะครบ10 ล้านคน

ทั้งนี้ผู้ได้รับสิทธิ์และใช้สิทธิ์ตามโครงการคนละครึ่งแล้ว จะไม่สามารถเข้าร่วมมาตรการช้อปดีมีคืนได้ จึงขอให้พิจารณาเข้าร่วมโครงการหรือมาตรการที่เหมาะสมกับการใช้จ่ายของตนเอง

สำหรับการลงทะเบียนของผู้ประกอบการร้านค้า ตั้งแต่วันที่ 1 – 14 ตุลาคม 2563 มีผู้ประกอบการร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการสะสมจำนวน 236,648 ร้านค้า ประกอบด้วย ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้านธงฟ้า ร้าน OTOP และร้านค้าทั่วไปและอื่นๆ

โดยผู้ประกอบการร้านค้า ยังสามารถลงทะเบียนได้อย่างต่อเนื่อง ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง .com ระหว่างเวลา 06.00น. – 23.00น. ของทุกวัน หรือลงทะเบียนผ่านทางสาขาธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือจุดรับลงทะเบียนในวันและเวลาทำการ โดยธนาคารกรุงไทยจะช่วยติดตั้ง และแนะนำการใช้แอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อรับชำระเงินจากการขายสินค้า

Chinese (Simplified)EnglishThai
error: Content is protected !!