fbpx
Breaking News

แอสเสท เวิรด์ฯ จับมือสภาอุตฯ สนับสนุนพื้นที่แสดงสินค้าให้ผู้ประกอบการฟรี 6 เดือน

awc18112020

Onlinenewstime.com : แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น หรือ AWC ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของไทยที่มุ่งเน้นตอบสนองไลฟ์สไตล์แบบครบวงจร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) สนับสนุนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทยผ่านโครงการ “AEC TRADE CENTER – PANTIP WHOLESALE DESTINATION” ศูนย์กลางการค้าส่งใจกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอุตสาหกรรมไทย ด้วยการเชื่อมโยงแพลตฟอร์มอีบิสซิเนสและร้านค้าออนไลน์ของ ส.อ.ท.สู่ หน้าร้านจริงบนพื้นที่ของ AEC TRADE CENTER ผลักดันกลไกการพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างความเข้มแข็ง และยกระดับอุตสาหกรรมไทยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดสากลอย่างแข็งแกร่ง 

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี  ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า “ในฐานะตัวแทน ภาคอุตสาหกรรม ที่มีหน้าที่หลักในการประสานงานระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐบาล ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจโดยรวมของไทย ผ่านกลุ่มอุตสาหกรรม 45 กลุ่ม

อาทิ กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น กลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม และกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก เป็นต้น 11 คลัสเตอร์ สภาอุตสาหกรรม 74 จังหวัด และสถาบันภายใต้การกำกับดูแล 9 สถาบัน ซึ่งเป็นการเสริมสร้างฐานรากที่แข็งแกร่งสู่อุตสาหกรรมไทย

การประสานความร่วมมือกับ AWC ในครั้งนี้ AWC ได้เปิดให้ใช้พื้นที่ภายในโครงการ AEC TRADE CENTER – PANTIP WHOLESALE DESTINATION ศูนย์ค้าส่งใจกลางกรุงเทพฯ ฟรี 6 เดือน เพื่อสนับสนุนกระตุ้นเศรษฐกิจ และจัดแสดงสินค้าของกลุ่มอุตสาหกรรมภายใต้ ส.อ.ท.

ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่างๆ ของไทย เพราะเป็นการเชื่อมโยงธุรกิจ จากแพลตฟอร์มออนไลน์ของ ส.อ.ท. (FTIebusiness.com) ที่มีอยู่แล้วสู่หน้าร้านจริง เพื่อให้ผู้ซื้อและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ได้เห็นและสัมผัสสินค้าของจริงจากผู้ประกอบการ ทั้งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและขยายโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ ภายในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก”   

นางวัลลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ด้วยความมุ่งมั่นของเราในการร่วมเสริมสร้างเศรษฐกิจไทยให้กลับมาแข็งแกร่งโดยเร็วอีกครั้ง สอดคล้องกับพันธกิจของเราในการ “สร้างสรรค์อนาคตที่ดีกว่า”

เรามีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตร กับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไทยเข้าใช้พื้นที่ของ AEC TRADE CENTER – PANTIP WHOLESALE DESTINATION โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเป็นระยะเวลา 6 เดือน

ด้วยความพรั่งพร้อมของโครงการ ในฐานะศูนย์กลางการค้าส่งใจกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งขนาดของพื้นที่ซึ่งมีขนาดใหญ่ ทำเลที่ตั้งใจกลางเมือง ใกล้ศูนย์กลางธุรกิจที่สำคัญต่าง ๆ ของกรุงเทพฯ จึงสามารถสนับสนุนผู้ประกอบการภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ ในการแสวงหาโอกาสใหม่ ๆ ในการขยายธุรกิจ ด้วยช่องทางในการขายสินค้า และเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อสร้างการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ไร้ขีดจำกัด” 

ภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้ ส.อ.ท. ร่วมส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมด้วยช่องทางการประชาสัมพันธ์โครงการ AEC TRADE CENTER – PANTIP WHOLESALE DESTINATION ศูนย์ค้าส่งใจกลางเมือง ตลอดจนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ทั้ง FTI Thailand Channel, FTI Academy, และ FTI Super App  

เพื่อนำผู้ประกอบการเข้าร่วมการแสดงสินค้าในพื้นที่ของโครงการ สนับสนุนกิจกรรมการจับคู่ธุรกิจเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยที่มีคุณภาพขยายตลาดสู่ต่างประเทศ ตลอดจนช่องทางการเข้าถึงฐานข้อมูลผู้ประกอบการผ่านระบบ FTI e-Business เพื่อเชื่อมโยงธุรกิจไทยสู่ตลาดโลก  

AEC TRADE CENTER – PANTIP WHOLESALE DESTINATION เป็นโครงการแฟล็กชิพของเออีซี เทรด เซ็นเตอร์ ซึ่งเกิดขึ้นจากแนวคิดของ AWC ในการพัฒนาศูนย์ค้าส่งครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค CLMVT (กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม ไทย) และเชื่อมโยงไปยังประเทศจีน

เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้านานาชาติของอาเซียนครบวงจร โดยโครงการตั้งอยู่ที่ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ ประตูน้ำ นับเป็นศูนย์กลางการค้าส่งแบบวันสต็อป ครบวงจร ใจกลางกรุงเทพฯ แห่งแรกของไทย

ด้วยพื้นที่รวมกว่า 30,000 ตร.ม. ประกอบด้วยพื้นที่แสดงสินค้า ศูนย์ Solution Service Center (SSC) พร้อมสตูดิโอถ่ายภาพ เพื่อให้ผู้ค้าสามารถใช้บริการถ่ายทอดสดออนไลน์ (Live Streaming) ห้องประชุม และสัมมนาขนาดย่อม พื้นที่ให้บริการคำปรึกษาด้านธุรกิจ ศูนย์นำเข้าและส่งออกที่โครงการ

โดยจะมีศูนย์แสดงสินค้าคุณภาพคัดสรร “Yiwu Selection Thailand Showcase” จากความร่วมมือกับ Zhejiang China Commodities City Group Co., Ltd. (CCC Group) ผู้พัฒนาและบริหารตลาดค้าส่งสินค้าเบ็ดเตล็ดที่ใหญ่ที่สุดในโลก จากเมืองอี้อู (Yiwu) ประเทศจีน เพื่อเป็นศูนย์กลางที่จะเชื่อมโยงกลุ่มผู้ซื้อ ทั้งผู้ผลิต ผู้ส่งออก และ ผู้นำเข้าสินค้า ทั้งภายในประเทศ ระหว่างภูมิภาค และทั่วโลกตลอดทั้งปี โดยพร้อมจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนพฤศจิกายน 2563 นี้ 

สำหรับผู้ประกอบการค้าส่งที่สนใจร่วมเป็นผู้ค้าในโครงการ AEC TRADE CENTER – PANTIP WHOLESALE DESTINATION สามารถติดต่อโครงการโดยตรงได้ที่โทร. 02-254-9797 หรือ 081-805-7247 หรือ สามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ได้ที่ผู้ประสานงานของสภาอุตสาหกรรม  

Chinese (Simplified)EnglishThai
error: Content is protected !!