fbpx
News Update

แอลจีมุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกครั้งใหญ่ที่สุด ปรับการดำเนินธุรกิจตามแคมเปญระดับโลก “Business Ambition for 1.5°C”

Onlinenewstime.com : แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (แอลจี) ประกาศความมุ่งมั่น ในการตั้งเป้าหมายตามหลักวิทยาศาสตร์เมื่อเร็วๆ นี้ เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในขั้นตอนการใช้งานของผลิตภัณฑ์แอลจีภายในปี พ.ศ. 2573 ทำให้แอลจีเป็นบริษัทสัญชาติเกาหลีแห่งแรก ที่เข้าร่วมแคมเปญระดับโลก “Business Ambition for 1.5°C” เพื่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (net zero)

นำโดยองค์กรอิสระ Science Based Targets initiative หรือ SBTi ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากซีดีพี (CDP) ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact หรือ UNGC) สถาบันทรัพยากรโลก (World Resources Institute หรือ WRI) และองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (World Wide Fund for Nature หรือ WWF) โดยได้รับการตอบรับเข้าร่วมแคมเปญจากบริษัททั่วโลกราว 700 ราย

แอลจีได้ประกาศเปิดตัวโครงการ Zero Carbon 2030 ในปี พ.ศ. 2562 โดยมีความมุ่งมั่นที่จะลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอน ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกิดจากกระบวนการผลิตให้ได้ 50 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2560

และด้วยการเข้าร่วมแคมเปญ Business Ambition for 1.5°C แอลจีได้ตั้งเป้าหมายครั้งใหม่ ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในขั้นตอนการใช้งานผลิตภัณฑ์ เช่น ตู้เย็น เครื่องซักผ้า และเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน ซึ่งเพิ่มความท้าทายไปอีกขั้น ในความเป็นจริงแล้ว การรายงานของแอลจีต่อซีดีพีในปีนี้ ได้แสดงให้เห็นว่าขั้นตอนการใช้งานผลิตภัณฑ์หลักเป็นที่มาของกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดของบริษัท

เป้าหมายตามหลักวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับการสนับสนุนโดย SBTi สอดคล้องกับการวิจัยครั้งล่าสุด และสิ่งที่ได้รับการพิจารณาว่าจำเป็นต่อการบรรลุเป้าหมาย ที่ถูกขยายเพิ่มเติมของความตกลงปารีส (Paris Agreement) ในการจำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิที่ 1.5 องศาเซลเซียส

โดยเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตไปจนถึงขั้นตอนการใช้งานผลิตภัณฑ์ของแอลจีภายในปี พ.ศ. 2573 จะได้รับการตรวจสอบและอนุมัติโดย SBTi โดยผ่านการอ้างอิงจากข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์

นายคิม จุนโฮ รองกรรมการผู้จัดการบริหารและผู้อำนวยการศูนย์บริหารคุณภาพ (Quality Management Center) แอลจี อีเลคทรอนิคส์ กล่าวว่า “กิจกรรมของแอลจีในปัจจุบัน มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระยะกลางและระยะยาวของการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social, and Governance หรือ ESG) เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ และบริการ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับคนรุ่นใหม่ในอนาคต โดยแอลจีกำลังดำเนินงานอย่างเต็มที่ในการพัฒนาโซลูชันด้านสิ่งแวดล้อม ที่ให้ความสำคัญกับประเด็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (net zero) และหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (circular economy) เพื่อให้คนรุ่นใหม่มีชีวิตที่ดีกว่าเดิม และร่วมสร้างอนาคตที่ดียิ่งขึ้น”

Chinese (Simplified)EnglishThai
error: Content is protected !!