fbpx
News update

แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ปรับความถี่ในการเดินรถใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารในช่วงเวลาเร่งด่วน

Onlinenewstime.com : บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด ผู้ดำเนินกิจการโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน ซึ่งในปัจจุบันมีภารกิจให้การสนับสนุนการเดินรถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ภายใต้การกำกับดูแลของ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ประกาศปรับมาตรการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

โดยปรับความถี่ในการเดินรถทั้งเช้าและเย็น จากเดิมทุก 10 นาที เป็น 9 นาที เพื่อช่วยให้การเดินทางมีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น ลดความหนาแน่นของผู้โดยสารในช่วงเวลาเร่งด่วน

รวมทั้งสามารถรองรับปริมาณผู้โดยสารที่เพิ่มมากขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้บริษัทฯ ยังได้มีการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการลูกค้า การปรับปรุงตัวสถานี ตลอดจนตัวรถไฟฟ้า โดยเริ่มทยอยปรับปรุงตู้บรรทุกสัมภาระให้เป็นตู้โดยสารเพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสาร ให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางมากขึ้น ตามความตั้งใจของบริษัทฯ ในการยกระดับคุณภาพและบริการ ตลอดจนการมอบประสบการณ์การเดินทางที่ดี และได้มาตรฐานสากลอีกด้วย

error: Content is protected !!