fbpx
Breaking News

แม็คโครปลุกกระแสรักษ์สิ่งแวดล้อมผู้ประกอบการโฮเรก้า รับคืนเมลามีนเก่าแลกรับคูปองเงินสดนำสู่กระบวนการ Upcycling

malameen marko

Onlinenewstime.com : โครงการ “เมลามีนรักษ์โลก นวัตกรรมสู่โลกสีเขียว” เป็นการผนึกกำลังของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทย เคเค อุตสาหกรรม จำกัด  เพื่อปลุกกระแสรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ผู้ประกอบการโฮเรก้า

ด้วยการเปิดรับคืนผลิตภัณฑ์เมลามีนเก่า มาแลกรับคูปองเงินสด เพื่อนำมาเข้าสู่กระบวนการ Upcycling เป็นเมลามีนรักษ์โลก ช่วยลดปริมาณขยะที่เกิดจากเมลามีน หนุนส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อการบริโภคอย่างยั่งยืน (Circular Economy) ตอกย้ำการเป็นเบอร์หนึ่งของไทย แหล่งรวมภาชนะ และผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมในราคาขายส่ง

นางสาวสนมชนม์ จินานนท์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารสินค้าอุปโภค บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า แม็คโครตั้งมั่นอยู่บนพันธกิจในการเป็น “คู่คิดธุรกิจคุณ”  โดยดำเนินธุรกิจ ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการปลูกฝังจิตสำนึก เรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับลูกค้า พนักงานและชุมชน โดยมุ่งส่งเสริมการใช้ทรัพยากร ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ล่าสุด แม็คโคร ร่วมกับบริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทย เคเค อุตสาหกรรม จำกัด ลงนามบันทึกความร่วมมือในโครงการ“เมลามีนรักษ์โลก นวัตกรรมสู่โลกสีเขียว” เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ ได้มีส่วนร่วมในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยที่ไม่ต้องทิ้งภาชนะเก่าที่ใช้แล้ว ให้เป็นขยะที่สูญเปล่า

พร้อมพัฒนาภาชนะและบรรจุภัณฑ์ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งยังเป็นทางเลือกในการรักษ์โลก ให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร โรงแรมและธุรกิจจัดเลี้ยงในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาประมาณ 5,000 ราย และกลุ่มลูกค้าทั่วไป 18,000 รายสามารถเลือกใช้ภาชนะและบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย

สำหรับโครงการ “เมลามีนรักษ์โลก นวัตกรรมสู่โลกสีเขียว” ในครั้งนี้ แม็คโครจะเปิดจุดให้บริการรับคืนภาชนะเมลามีนที่ไม่ใช้แล้ว โดยลูกค้าจะได้รับ E-Coupon เป็นส่วนลดสำหรับซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่ ตั้งแต่วันนี้ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ แม็คโครสาขานครราชสีมา สาขานครราชสีมา 2 และปากช่องเท่านั้น 

เมลามีนเก่าที่ได้รับคืนทั้งหมด จะถูกนำเข้าสู่กระบวนการผลิต ที่เรียกว่า Upcycling  ซึ่งจะรวบรวมมายังโรงงาน เพื่อทำการบดหยาบ และคัดแยกสิ่งสกปรก ก่อนที่จะนำไปบดละเอียดอีกครั้ง ที่โรงงานของผู้ผลิตวัตถุดิบ และนำไปผสมกับวัตถุดิบอื่นๆ เพื่อปรับคุณภาพสมบัติให้นำไปขึ้นรูปใหม่ ที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพดี ซึ่งเราคาดการณ์ว่า มีปริมาณสินค้าเมลามีนที่ใช้แล้วที่จะได้รับคืน 6,000 กก./เดือน  

สินค้าเมลามีนรักษ์โลกแบบ Upcycling มีทั้งหมด 4 แบบ  ราคาเริ่มต้น 79 บาท ซึ่งมีวางจำหน่ายที่แม็คโคร สาขานครราชสีมา เท่านั้น  การพัฒนาสินค้าเมลามีนรักษ์โลกในครั้งนี้  ถือเป็นก้าวสำคัญ ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ซึ่งแม็คโคร ถือเป็นห้างค้าส่งรายแรกของไทย ที่มีการพัฒนาสินค้าเมลามีนรักษ์โลก พร้อมจำหน่ายสินค้าประเภทนี้ให้กับคนไทย  ตอกย้ำการเป็นเบอร์หนึ่งของไทย แหล่งรวมผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมในราคาขายส่ง” 

ด้าน นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวเสริมว่า จากการที่ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด โดยคิดว่าผลิตภัณฑ์เมลามีนที่ไม่ใช้แล้ว ควรจะนำมาผ่านกระบวนการ เพื่อกลับมาใช้ใหม่ได้

ซึ่งสินค้าเมลามีนไม่สามารถรีไซเคิลได้เหมือนพลาสติกทั่ว ๆ ไป แต่สามารถนำมาอัพไซเคิล (Upcycle) ได้ จึงทำให้เกิดแนวความคิด ในการทำโครงการ “เมลามีนรักษ์โลก นวัตกรรมสู่โลกสีเขียว” ขึ้น โดยร่วมมือกับแม็คโคร และไทยเคเค 

ซึ่งการเลือกแม็คโคร สาขานครราชสีมา เป็นสาขาแรกในการเริ่มโครงการ เนื่องจากมียอดจำหน่ายสินค้าเมลามีนสูงสุดเป็นลำดับต้น ๆ และมีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้น จากการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ซึ่งเป็นประตูการค้าสู่ CLMV  นอกจากนี้ การขนส่งสามารถทำได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ เพราะอยู่ใกล้กับโรงงานของบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ ในอนาคต หากโครงการดังกล่าวได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี บริษัท ฯ จะมีการขยายผลไปสู่จังหวัดอื่น ๆ เพื่อให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

“ทั้งนี้ บริษัท ฯ มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจผลิตภาชนะเมลามีน มานานกว่า 30 ปี มีการใช้วัตถุดิบประมาณ 9,000 ตันต่อปี ที่ผ่านมาบริษัท ฯ ส่งออกผงเมลามีนไม่ใช้แล้ว ไปประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อใช้ทำความสะอาดเครื่องบิน และลดประจุไฟฟ้าของเครื่องบิน

จึงเห็นได้ว่าบริษัท ฯ มุ่งมั่นในการพัฒนา และแสวงหาช่องทางการลดของเสีย ที่จะทิ้งในชุมชนและรักษาสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป” 

ขณะที่ นายเชวง อยู่วิมลชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย เคเค อุตสาหกรรม จำกัด กล่าวว่า บริษัทเป็นผู้นำการผลิตผงเมลามีน รายแรกในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันธุรกิจของบริษัท ฯ ได้เติบโตขึ้น โดยเป็นคู่ค้าที่ดีกับศรีไทยซุปเปอร์แวร์มาโดยตลอด และมีการพัฒนาร่วมกันในด้านนวัตกรรมเมลามีนที่มีส่วนผสมจากเส้นใยธรรมชาติ  โดยได้รับการรับรองจากหน่วยงานระดับสากล

สำหรับการ Upcycle ผลิตภัณฑ์เมลามีนนั้น จะเป็นการนำเมลามีนที่ไม่ใช้แล้ว ที่ส่งมาจากแม็คโคร มาบดเป็นผงเล็ก ๆ โดยนำมาผ่านขั้นตอนกระบวนการพิเศษ เพื่อให้ในท้ายที่สุดได้ผงเมลามีน Upcycle ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

โดยมีสัดส่วนของการผสมเมลามีน Upcycle กับเมลามีนปกติไม่เกิน 40% เพื่อนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ภาชนะเมลามีน ที่มีความสวยงาม โดยในปัจจุบัน ราคาผงเมลามีน Upcycle มีราคาสูงกว่า ผงเมลามีนทั่วไป ประมาณ 10% เนื่องจากมีต้นทุนจากกระบวนการผลิตขั้นตอนพิเศษ เพื่อที่จะสามารถนำสินค้าเมลามีนที่ใช้แล้ว กลับมาใช้ใหม่ และเข้าสู่กระบวนการผลิตได้อีกครั้ง ผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ในคุณภาพและความปลอดภัยในตัวสินค้าที่ผ่านมาตรฐานรับรองจากยุโรป

Chinese (Simplified)EnglishThai
error: Content is protected !!