fbpx
Breaking News

แทปไลน์ฉลอง 30 ปี ตั้งเป้าโต 20% ใน 5 ปี

Onlinenewstime.com : แทปไลน์ฉลองดำเนินการครบ 30 ปี กับการเติบโตด้านธุรกิจขนส่งน้ำมันผ่านระบบท่อ ที่เป็นมิตรต่อทุกภาคส่วน ภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งด้านความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ มีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุและปัญหามลพิษ จากสภาพ การจราจรที่เกิดจากการขนส่งน้ำมัน ตั้งเป้าผลประกอบการโตขึ้น 20% ในอีก 5 ปี   

นายชุมชนิตร จิตต์หมั่น กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด หรือแทปไลน์  เปิดเผยในวาระที่บริษัท ดำเนินกิจการมาครบ 30 ปี ว่า  ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทมา จนถึงปัจจุบัน บริษัทได้ขนส่งน้ำมันทางท่อมาแล้ว จำนวน กว่า 260,000 ล้านลิตร ปริมาณน้ำมันดังกล่าว หากเป็นการขนส่งโดยทางรถ จะเทียบเท่า กับวันละประมาณ 1,000 เที่ยว ซึ่งการขนส่งน้ำมันผ่านระบบท่อนี้ จะช่วยลดมลพิษในอากาศ ที่เกิดจากรถขนส่งได้ถึงปีละ 80,000 ตัน เทียบเท่ากับการปลูกป่ามากถึง 50,000 ไร่ต่อปี

“แทปไลน์ในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 30 ของการดำเนินงาน และเป็นส่วนสำคัญ ในด้านความมั่นคงด้านพลังงานของ ประเทศ  อีกทั้งยังดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  จากปริมาณน้ำมัน ที่เราขนส่งทางระบบท่อต่อวัน หากเป็นการขนส่งทางรถขนส่ง จะมีจำนวนมากถึง 1,000 เที่ยวต่อวัน

การขนส่งน้ำมันทางท่อทำให้ ลดปริมาณมลพิษ ทางอากาศลงได้เป็นจำนวนมาก ซึ่งท่อส่งน้ำมัน ของแทปไลน์ ส่งน้ำมันมาจากโรงกลั่น 4  แห่งที่ศรีราชาและระยอง มายังคลังน้ำมันลำลูกกา และคลัง น้ำมันสระบุรี ที่เป็นแหล่งสำรองน้ำมัน และศูนย์กลางการจ่ายน้ำมันไปยังพื้นที่อื่นๆ รวมถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานดอนเมือง” นายชุมชนิตรกล่าว

สำหรับพื้นที่การส่งน้ำมันของแทปไลน์ ครอบคลุมเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมือง คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 60% ของความต้องการ ส่วนที่เหลือจะเป็นการขนส่ง โดยผู้ประกอบการรายอื่น ทั้งผู้ประกอบการประเภทท่อส่งน้ำมัน และผู้ประกอบการที่ขนส่งทางรถบรรทุกน้ำมัน

“แม้ว่ารัฐบาลจะรณรงค์ให้ใช้พลังงานทดแทนมากขึ้น แต่ส่วนตัวแล้วมองว่า อุตสาหกรรมน้ำมัน ยังมีโอกาส เติบโตได้อีกมาก  โดยเฉพาะน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน ที่มองว่าน่าจะโตได้อีก 2-3% ในปีหน้า อันเป็นผลสืบ เนื่องจากการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพราะเมื่อมีคนเดินทางมากขึ้น ปริมาณน้ำมันที่ใช้เติมเครื่องบิน ก็จะเพิ่มขึ้นตาม” นายชุมชนิตรกล่าวเสริม

แทปไลน์ตั้งเป้าว่า ในปี 2567 การขนส่งน้ำมันทางท่อของบริษัท จะเติบโตขึ้นอีก 20% จาก ปัจจุบันที่มีปริมาณขนส่งอยู่ที่กว่า 14,000 ล้านลิตรต่อปี

สำหรับการดำเนินงานของแทปไลน์ตลอด 30 ปีที่ผ่านมา เป็นการดำเนินธุรกิจที่คู่ขนานไปกับสังคมอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมา มั่นใจได้ว่าแทปไลน์กับชุมชนรอบคลังและแนวท่อ มีความสัมพันธ์ที่ดี สิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง นอกเหนือจากการแบ่งปันและตอบแทนสังคมแล้ว คือการให้ความรู้เกี่ยวกับระบบขนส่งน้ำมันผ่านระบบท่อ ความรู้เรื่องป้ายสัญญลักษณ์ต่างๆ ตามแนวท่อ เพื่อป้องกันและแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ

เมื่อชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ ก็จะช่วยเป็นหูเป็นตา เฝ้าระวังแนวท่อให้กับแทปไลน์ได้อีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งความร่วมมือ ระหว่าง แทปไลน์และชุมชนในลักษณะนี้ จะช่วยส่งเสริมกับอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพของเรา เพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับชุมชนและสังคมได้อย่างดียิ่ง 

“สำหรับกิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของแทปไลน์ จะเน้นในด้านการสาธารณสุข การศึกษา เยาวชน และสิ่งแวดล้อม เพราะนอกจากแทปไลน์จะดำเนินธุรกิจ ที่มีผลตอบแทนแล้ว  เรายังมีจิตสำนึกที่ต้องร่วมแบ่งปัน และตอบแทนสังคม 

ตลอดเวลาแห่งความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจ ก้าวสู่ปีที่ 30 ในปีนี้ เราตั้งเป้าหมายว่า นอกจากพื้นที่ที่ตามแนวท่อส่งน้ำมันและคลังน้ำมันทั้ง 2 แห่งของแทปไลน์แล้ว เราจะขยายพื้นที่สำหรับ กิจกรรม ด้านสังคม ให้เป็นวงกว้างขึ้น จุดประสงค์ เพื่อให้แทปไลน์เป็นที่รู้จักให้มากขึ้น  

ทั้งนี้หัวใจสำคัญของแทปไลน์ที่ ผู้บริหาร และ พนักงานทุกระดับชั้น ได้รับการปลูกฝัง และยึดเป็นวัฒนธรรมของแทปไลน์คือ การดำเนินธุรกิจต้องเป็นมิตร เราอยู่ได้ เขาอยู่ได้ ธุรกิจของเราก็จะเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป ” นายชุมชนิตรกล่าวสรุป

Chinese (Simplified)EnglishThai
error: Content is protected !!