fbpx
Breaking News

แกร็บ ผนึก ททท. สานต่อโครงการ “น้ำใจ”

Onlinenewstime.com :  แกร็บ ผู้นำซูเปอร์แอปในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมมือกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สานต่อโครงการ “น้ำใจ” เพื่อรณรงค์การเป็นเจ้าบ้านที่ดีของคนไทย และวางรากฐานท่องเที่ยวไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยขยายกลุ่มเป้าหมาย ไปยังพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่แกร็บแท็กซี่ ซึ่งเป็นด่านหน้าที่ต้อนรับนักท่องเที่ยว พร้อมมอบรางวัลแท็กซี่ต้นแบบด้านการส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย ให้แก่พาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่แกร็บแท็กซี่ใน 5 สาขา

นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “การท่องเที่ยวนับเป็นอุตสาหกรรมหลัก ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ และเป็นฟันเฟืองหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย โดยรายได้จากการท่องเที่ย วคิดเป็นมูลค่าถึง 20% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ มาเยือนเมืองไทยหลายสิบล้านคน

ททท. มองเห็นความสำคัญ ของการเป็นเจ้าบ้านที่ดีของคนไทย เพื่อต้อนรับและส่งมอบประสบการณ์การเดินทางที่น่าจดจำแก่นักท่องเที่ยว สิ่งที่ถือเป็นเสน่ห์และเอกลักษณ์ของคนไทย ซึ่งหาจากที่ไหนไม่ได้ นั่นคือ น้ำใจ เราจึงได้ริเริ่ม โครงการ ‘น้ำใจ’ ขึ้น เพื่อรณรงค์การเป็นเจ้าบ้านที่ดี พร้อมกระตุ้นจิตสำนึกให้คนไทยทุกคนร่วมกันรักษาแหล่งท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการดูแลนักท่องเที่ยว”

“ที่ผ่านมา เราได้จัดทำโครงการเสริมสร้างเครือข่ายทางการท่องเที่ยวเจ้าบ้านที่ดี ผ่านการจัดอบรมที่มุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรระดับปฏิบัติการ ในชุมชนทั่วประเทศ โดยล่าสุด ททท. ได้จับมือกับ แกร็บ ประเทศไทย ขยายผลโครงการ ไปยังกลุ่มผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ อย่างพาร์ทเนอร์คนขับแกร็บแท็กซี่ ซึ่งถือเป็นด่านแรกในการต้อนรับนักท่องเที่ยว เพื่อให้พวกเขาตระหนักถึงบทบาท ในการสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวด้วยน้ำใจแบบไทยๆ ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน”

ดร. เก่งการ เหล่าวิโรจนกุล ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ แกร็บ ประเทศไทย กล่าวว่า “การมุ่งยกระดับมาตรฐานการเดินทาง เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิต และกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ถือเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักในการดำเนินธุรกิจของแกร็บ โดยที่ผ่านมา แกร็บ ประเทศไทย ได้ร่วมมือกับ ททท. ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ ในทั้งเมืองหลักและเมืองรองอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมต่างๆ

ไม่ว่าจะเป็น การใช้บิ๊กดาต้า เพื่อสนับสนุนการจัดทำระบบบริหารจัดการข้อมูลอัจฉริยะด้านการท่องเที่ยวของประเทศ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวให้ดียิ่งขึ้น ผ่านโครงการ Tourism Smart Data, The Time is Now หรือการจัดแคมเปญการตลาด และมอบสิทธิพิเศษต่างๆ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ เป็นต้น”

“ปัจจุบัน 1 ใน 3 ของผู้โดยสารที่ใช้บริการแกร็บในประเทศไทย เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยนับตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน เราได้ให้บริการการเดินทาง กับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติราว 6 ล้านคน ครอบคลุม 20 เมืองใน 18 จังหวัดทั่วประเทศ และจะขยายพื้นที่การให้บริการเพิ่มขึ้นในอนาคต

ดังนั้น พาร์ทเนอร์คนขับแกร็บ จึงถือเป็นกลุ่มที่มีบทบาทสำคัญ ในการต้อนรับและสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว นอกเหนือจากการมีฟีเจอร์แปลภาษาอย่าง ‘แกร็บแชท’ ที่ช่วยให้พาร์ทเนอร์คนขับ สามารถสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้แล้ว การร่วมมือกับ ททท. ในการจัดอบรมพาร์ทเนอร์คนขับแกร็บแท็กซี่ ภายใต้โครงการน้ำใจในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งในความตั้งใจในการร่วมสนับสนุนการท่องเที่ยวไทย ผ่านการสร้างความตระหนัก และปลูกจิตสำนึกในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ให้กับพาร์ทเนอร์คนขับของเรา เพื่อช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวด้วยน้ำใจเสน่ห์แบบไทย ที่มัดใจคนทั่วโลก”

นอกจากการจัดอบรม เกี่ยวกับบทบาทการเป็นเจ้าบ้านที่ดี และการดูแลนักท่องเที่ยวให้กับพาร์ทเนอร์คนขับแกร็บ กว่า 200 คนแล้ว แกร็บ ประเทศไทย ยังได้ร่วมกับ ททท. จัดพิธีมอบรางวัลแท็กซี่ต้นแบบด้านการส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยเพื่อยกย่องและชื่นชมพาร์ทเนอร์ คนขับแกร็บแท็กซี่ที่ มีความเป็นเลิศในการปฎิบัติหน้าที่ และมีความโดดเด่นในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยประเมินผลจากคะแนนการให้บริการ และความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ซึ่งแบ่งเป็น 5 สาขาดังนี้

  • รางวัลแท็กซี่ขวัญใจนักท่องเที่ยว ซึ่งได้คะแนนการให้บริการ จากชาวต่างชาติสูงที่สุด ได้แก่ นายพูลสวัสดิ์ จำเนียรสุข
  • รางวัลแท็กซี่ให้บริการยอดเยี่ยม ซึ่งได้รับคำชื่นชมในด้านมาตรฐานการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ นายกมลาสน์ กุลบันลือพิชญ์
  • รางวัลแท็กซี่ใช้ภาษาดีเด่น ซึ่งมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อสื่อสารกับนักท่องเที่ยวได้ดี ได้แก่ นายถาวร ต้นประดู่
  • รางวัลแท็กซี่นำเที่ยวดีเด่น ซึ่งมีความรู้และสามารถแนะนำแหล่งท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยว ได้แก่ นายวุฒินันท์ โพธิ์ชุ่ม
  • รางวัลแท็กซี่จิตสาธารณะ ซึ่งมีประวัติในการให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ได้แก่ นายพลิศ วีรสอน

ภายในงาน แกร็บ ยังได้เดินหน้าส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่และครอบครัว โดยจัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษา ให้แก่บุตรของพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ที่มีผลงานยอดเยี่ยมภายใต้ โครงการ “Grab The Future” ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 โดยได้มอบทุนการศึกษา 5,000 บาท จำนวน 200 ทุน รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1 ล้านบาท โดยมุ่งหวัง ที่จะสร้างอนาคตทางการศึกษาที่ยั่งยืนให้แก่เยาวชน และแบ่งเบาภาระทางการเงินของพาร์ทเนอร์คนขับ

ทั้งนี้ ปัจจุบัน โครงการ Grab The Future ได้มอบทุนการศึกษาไปแล้วจำนวน 4 ล้านบาท ครอบคลุม 700 ครอบครัว ซึ่งช่วยตอกย้ำความมุ่งมั่นในการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม ตามพันธกิจทางสังคมที่เรียกว่า “Grab For Good” หรือ แกร็บเพื่อชีวิตที่ดีกว่าโดยอาศัยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาทักษะและศักยภาพในการแข่งขัน เพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ รวมถึงแก้ไขปัญหา หรือขจัดข้อจำกัดในด้านต่างๆ  เพื่อให้ทุกคนก้าวทันเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล

Chinese (Simplified)EnglishThai
error: Content is protected !!