fbpx
Breaking News

เอไอเอ ประเทศไทย มอบหมวกนิรภัย 300 ใบ แก่โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม

Onlinenewstime.com : เอไอเอ ประเทศไทย นำโดย นางสาวรพีพร วงศ์ทองคำ (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์ และ นายสุวิรัช พงศ์เสาวภาคย์ (ขวา)ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลธุรกิจด้านกฎหมายและกิจการภายนอก เป็นตัวแทนมอบหมวกนิรภัยจำนวน 300 ใบ ให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนวัดสามัคคีธรรม

เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนให้แก่นักเรียนและเยาวชน อีกทั้ง กิจกรรมดังกล่าว ยังเป็นส่วนหนึ่งของโครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ซึ่งเอไอเอ ประเทศไทย มีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้นผ่านโครงการต่างๆ เพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องตามคำมั่นสัญญา ‘Healthier, Longer, Better Lives – เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น’

Chinese (Simplified)EnglishThai
error: Content is protected !!