fbpx
News update

เอบีม คอนซัลติ้ง ได้รับรางวัล SAP® APJ Partner Excellence Award 2023 จาก SAP Business Technology Platform

Onlinenewstime.com : เอบีม คอนซัลติ้ง ได้รับรางวัล SAP® APJ Award ในด้าน Partner Excellence 2023 จาก  SAP Business Technology Platform โดยเป็นรางวัลที่ได้รับมอบจากงาน SAP Customer Success Kick-Off 2023 ที่จัดขึ้นในประเทศสิงคโปร์ มอบให้กับพันธมิตรที่มีผลงานยอดเยี่ยมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ญี่ปุ่น (APJ) ที่นำเสนอบริการด้าน digital transformation ร่วมกับ SAP โซลูชันให้ธุรกิจและบริษัทต่าง ๆ ได้อย่างโดดเด่น

บริษัทที่ได้รับรางวัลที่เป็นพันธมิตรของ SAP ช่วยให้ลูกค้านำนวัตกรรมใหม่ ๆ ไปใช้ได้ในทางปฎิบัติ สร้างผลกำไรอย่างรวดเร็วและการเติบโตที่ยั่งยืน รวมทั้งสามารถประกอบธุรกิจได้อย่างราบรื่นด้วย SAP โซลูชัน

เอบีม คอนซัลติ้ง มอบคำปรึกษาและบริการผ่าน SAP Business Technology Platform (SAP BTP) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม PaaS ที่ผสานข้อมูลและการวิเคราะห์ ปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ ระบบอัตโนมัติ และการใช้งานแบบบูรณาการภายใต้สภาพแวดล้อมที่เป็นหนึ่งเดียว ซึ่งรางวัลนี้มอบให้เพื่อเป็นการยกย่องถึงความสำเร็จของเอบีม คอนซัลติ้ง ในการส่งเสริมนวัตกรรมขององค์กร

“เรารู้สึกเป็นเกียรติและยินดีกับรางวัลนี้” คุณสุปรีดา จิรวงศ์ศรี ผู้บริหารระดับสูงและหัวหน้าสายงานที่ปรึกษาด้าน Digital Competency Group บริษัท เอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) กล่าว “เราต้องขอขอบคุณ SAP ที่มองเห็นถึงความทุ่มเทของเราในการมอบบริการและโซลูชันที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าเสมอมา

การได้รับรางวัลครั้งนี้ถือเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความมุ่งมั่นในการเดินตามพันธกิจของเรา นั่นก็คือนำลูกค้าไปสู่ความสำเร็จครั้งใหม่ด้วยการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มคุณค่าให้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง

และในขณะที่เรายังคงให้การสนับสนุนลูกค้าของเรา เอบีมฯ ในฐานะขององค์กรก็พัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าเราสามารถมอบความสำเร็จใหม่ๆ ให้แก่ลูกค้าได้”

เอบีม คอนซัลติ้ง ร่วมเป็นพันธมิตรกับ SAP มาแล้วเป็นเวลาหลายปี และได้ช่วยเหลือธุรกิจมากมายในด้าน digital transformation ในอุตสาหกรรมหลากหลายด้านทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เอบีม คอนซัลติ้ง มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์บริการที่ดีเยี่ยมร่วมกับ SAP ต่อไปเพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนองค์กรด้านเทคโนโลยีได้สำเร็จและประสบความสำเร็จในระดับสากล

ตัวแทนผู้บริหารจาก เอบีม คอนซัลติ้ง ขึ้นรับรางวัลในงาน SAP Customer Success Kick-Off 2023 ในประเทศสิงคโปร์ที่เป็นการรวมตัวกันของผู้บริหารและพนักงานภาคสนามของ SAP รวมไปถึงพันธมิตรจากประเทศต่าง ๆ

นับเป็นการประชุมด้านการขายประจำปีที่ใหญ่ที่สุดของ SAP ที่เน้นไปที่การแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นด้านกลยุทธ์ วิธีการขาย โอกาสในการเติบโต นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ รวมไปถึงวิธีการเพิ่มพูนความสำเร็จตลอดปีนี้

บริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัล SAP Partner Excellence Awards คัดเลือกจากบริษัทพันธมิตรจำนวนมากและหลากหลายของ SAP โดยยึดจากข้อมูลภายในด้านการขายของ SAP เป็นสำคัญ คณะกรรมการที่ประกอบด้วยผู้บริหารทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลกของ SAP จะพิจารณาให้รางวัลแก่พันธมิตรในแต่ละด้านตามเกณฑ์ต่าง ๆ เช่นความสำเร็จด้านการขายและขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจ ซึ่งสาขาต่าง ๆ ของรางวัลมีตั้งแต่ด้านการขายโดยรวม ด้านนวัตกรรม ด้านเทคโนโลยี ด้านการบริการ และด้านอื่น ๆ ตามลักษณะเฉพาะของโซลูชันแต่ละแบบ

error: Content is protected !!