fbpx
Breaking News

เทสโก้ โลตัส จับมือ กรมปศุสัตว์ แนะผู้บริโภคมองหาตรา “ปศุสัตว์ OK”

Onlinenewstime.com : เทสโก้ โลตัส ร่วมมือกับกรมปศุสัตว์ เปิดตัวเนื้อหมู เนื้อไก่ และไข่ไก่ แบรนด์เทสโก้ ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK” โดยเทสโก้ โลตัส เป็นห้างค้าปลีกรายแรก ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ครบทุกสาขาทั่วประเทศ ตอกย้ำคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารสด ที่จำหน่ายในเทสโก้ โลตัส ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่สร้างความกังวลด้านสุขภาพ และความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า กรมปศุสัตว์ ให้ความสำคัญกับมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์และความปลอดภัยของผู้บริโภค โดยดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2543 ครอบคลุมตั้งแต่ระบบการเลี้ยงสัตว์ (ฟาร์มมาตรฐาน GAP) และได้ขยายงานด้านมาตรฐานสินค้า ในส่วนของโรงงานผลิตและแปรรูปสินค้าปศุสัตว์อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้เนื่องจากสินค้าปศุสัตว์ เนื้อหมู สัตว์ และไข่สด ถือเป็นแหล่งโปรตีนที่สำคัญของผู้บริโภค จึงต้องให้ความสำคัญ ในกระบวนการผลิต เพื่อให้ได้สินค้าปศุสัตว์ ที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน

กรมปศุสัตว์ให้การรับรองสถานที่จำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ ตามโครงการปศุสัตว์ OK เพื่อสร้างความเชื่อมั่นกับผู้บริโภค และส่งเสริมให้ผู้บริโภค ได้เลือกซื้อสินค้าปศุสัตว์ที่ปลอดภัย โดยสถานที่จำหน่ายที่จะเข้าร่วมโครงการฯ ต้องผ่านหลักเกณฑ์ 4 ข้อ ได้แก่ สินค้าที่นำมาขายต้องมาจากฟาร์มมาตรฐาน (GAP) เชือดจากโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาต หรือผลิตจากสถานที่รวบรวมไข่ที่ได้รับการรับรอง จำหน่ายในสถานที่จำหน่ายที่สะอาดถูกสุขลักษณะ และต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของสินค้าได้

ปัจจุบันโครงการปศุสัตว์ OK ให้การรับรองสินค้า 7 ชนิด ได้แก่ เนื้อไก่ เนื้อหมู เนื้อเป็ด เนื้อโค ไข่ไก่สด ไข่เป็ดสด และไข่นกกระทาสด และมีสถานที่จำหน่ายเข้าร่วมโครงการปศุสัตว์ OK แล้วทั้งสิ้นกว่า 7,000 แห่งทั่วประเทศ ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัด

ซึ่งมีทั้งสถานที่จำหน่ายทั่วไป ในตลาดสด และสถานที่จำหน่ายในห้างสรรพสินค้า Modern trade โดยสถานที่จำหน่าย ที่ผ่านการรับรองภายใต้โครงการฯ จะได้รับใบประกาศและป้ายสัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK” ไว้แสดง ณ จุดจำหน่าย

ทำให้ผู้บริโภค เกิดความเชื่อมั่นในการเลือกซื้อสินค้าจากสถานที่จำหน่ายนั้น ๆ ว่ามีคุณภาพ ปลอดภัย และผ่านการตรวจสอบรับรองจากกรมปศุสัตว์

กรมปศุสัตว์ ยินดีอย่างยิ่ง ที่ผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้า เทสโก้ โลตัส ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค และได้รับการรับรองสถานที่จำหน่าย ตามโครงการปศุสัตว์ OK จำนวนกว่า 2,000 สาขา ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าที่มีความปลอดภัยได้อย่างมั่นใจ โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนื่องจากผู้บริโภค ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารนอกบ้าน มาเป็นการปรุงอาหารรับประทานเองในบ้านมากยิ่งขึ้น

นางสาวสลิลลา สีหพันธุ์ ประธานกรรมการฝ่ายกิจการบรรษัท เทสโก้ โลตัส กล่าวว่า “เทสโก้ โลตัส มุ่งมั่นที่จะจำหน่ายสินค้าคุณภาพสูง ในราคาที่เอื้อมถึงให้กับลูกค้าของเรา โดยหนึ่งในกลุ่มสินค้าที่สำคัญที่สุด ในเรื่องการกำกับดูแลคุณภาพและความปลอดภัย คือ อาหารสด การทำงานของเราครอบคลุมตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่แหล่งที่มาของอาหาร กระบวนการตัดแต่ง แปรรูป การขนส่ง ไปจนถึงสุขลักษณะในสาขาของเรา

เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ลูกค้าจะได้รับอาหารสดที่มีคุณภาพสูง สะอาด ปลอดภัย สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ และมีราคาที่เอื้อมถึงได้

ที่ผ่านมา เทสโก้ โลตัส เป็นค้าปลีกรายแรก ที่ได้รับการรับรองตราสัญลักษณ์  “ปศุสัตว์ OK” ครบทุกสาขาและศูนย์กระจายสินค้าทั่วประเทศ และในวันนี้ เรามีความยินดี ที่เนื้อหมู เนื้อไก่ และไข่ไก่ ภายใต้แบรนด์เทสโก้ ได้รับตราสัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK” บนบรรจุภัณฑ์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริโภค สามารถเลือกซื้อเนื้อสัตว์และไข่ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้อย่างสะดวกและมั่นใจ”

“สำหรับเนื้อหมูและเนื้อไก่ของเรา ผลิตจากฟาร์มมาตรฐาน GAP ตัดแต่งและบรรจุ ในโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย สามารถตรวจสอบย้อนกลับ ที่มาของกระบวนการผลิตได้ ปลอดภัยจากยาและสารตกค้าง

ในส่วนของไข่ไก่ ผลิตจากฟาร์มมาตรฐาน GAP เช่นกัน รวบรวมในสถานที่ ที่ขึ้นบัญชีกับกรมปศุสัตว์ ตรวจสอบย้อนกลับที่มาได้ และผ่านการตรวจสอบยาปฏิชีวนะตกค้าง ทำให้ลูกค้าเทสโก้ โลตัส มั่นใจได้ว่า เนื้อหมู เนื้อไก่ และไข่ไก่ แบรนด์เทสโก้ทุกรายการ สด สะอาด และปลอดภัยอย่างแท้จริง

ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และโรคอื่นๆ ที่พบในปศุสัตว์ ที่ทำให้ผู้บริโภคมีความกังวล และตื่นตัวเรื่องความปลอดภัยของอาหาร แหล่งที่มา การปนเปื้อน และสุขอนามัย”

Chinese (Simplified)EnglishThai
error: Content is protected !!